Tilskudd til videreutdanning

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere. Søknadsfristen er 29. januar.

lærer og elever

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan også søkes om tilskudd til videreutdanningstilbud som retter seg spesielt mot lærere som underviser voksne innvandrere i grunnleggende lesing og skriving.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren.

Søknadsfrist er 29. januar 2019. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Les mer og søk tilskudd