Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak for 2020

Har du lyst til å søke om støtte til å drive utviklingsarbeid i norskopplæringen? IMDi inviterer til søkerkonferansen med informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.

Fire voksne personer sitter i et klasserom

Tid: 16. januar 2020 klokka 10:00–13:00
Sted: IMDi Tollbugata 20 i Oslo
Arrangementet blir strømmet

Utprøving av arbeidsmåter i norskopplæringen er et av områdene dere kan søke om tilskudd til og det stilles krav om at en veileder skal støtte prosjektet.

Disse temaene prioriteres

  • flerspråklighet som ressurs i opplæringen – bruk av tilgjengelige språkressurser i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi
  • bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Søknadsfristen er 6. februar.

Program og påmelding finner du på imdi.no

Fra rundskriv 7/2020:

Målgruppen er nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven er en prioritert målgruppe.

Disse temaene prioriteres i 2020

  • flerspråklighet som ressurs i opplæringen – bruk av tilgjengelige språkressurser i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi
  • bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Krav til kommunen

  • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.
  • Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.
  • En veileder skal støtte prosjektet. Veilederen skal være en faglig ressurs og bidra i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av utprøvingen. Veilederen skal fortrinnsvis være en person tilknyttet et universitet eller en høyskole, og veiledningen skal finansieres som en del av prosjektet. Veilederen bør delta i utformingen av prosjektsøknaden.
  • Utprøving av digitale verktøy og ressurser i opplæringen skal vise hvordan bruk av teknologi kan øke læringsutbyttet for den enkelte i norskopplæringen.
  • Resultater publiseres i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe.

Publisering av resultater

Fagpersoner som følger prosjektet, kan etter avtale publisere resultater fra prosjektet for egenregning, i form av vitenskapelige og andre faglige publikasjoner.