Tilbudet om gratis læremiddel fra TV 2 forlenges

Nå forlenges Kompetanse Norge og TV 2 Skoles samarbeid om å levere læremidler til asylsøkere i mottak og andre nyankomne til Norge som trenger rask og effektiv norskopplæring.

Bilde fra en nyhetssending fra TV2 Skole

Tjenesten inneholder blant annet «Startnyheter» for lese- og skrivetrening på nivå A1 i læreplanen. Mange nyankomne innvandrere har liten skolebakgrunn, og kjenner gjerne lite til hvordan det norske samfunnet fungerer. Flerspråklige sendinger kan være til hjelp for innvandrere som skal gjøre seg kjent med norske samfunnsforhold.

Fikk støtte i revidert nasjonalbudsjett

Tjenesten startet opp i februar 2017 og skulle i etter avtalen vare frem til 1. februar 2018. En del av tilbudet har nylig fått støtte i Revidert statsbudsjett for 2017 og derfor vil TV 2 Skole kompensere dette ved å forlenge kontrakten med Kompetanse Norge uten ekstra kostnad.

Nyhetstjenesten har tospråklig støtte med nyheter på de 5 mest aktuelle språkene: pashto og dari (Afghanistan), arabisk, kurmanji (kurdisk) og tigrinja (Eritrea og deler av Etiopia). Dermed treffer vi alle de største gruppene av flykninger som kommer til Norge. Tjenesten vil bli utvidet til også å omfatte somali og engelsk.

Mer om tjenesten på TV 2 Skole

På nettsiden tv2skole.no/kompetansenorge kan du registrere deg, logge inn i læremiddeltilbudet.

Her kan du se en informasjonsfilm om tjenesten fra TV 2 Skole