Storsatsing på kompetanse i tredje krisepakke

Som en konsekvens av korona-situasjonen gir regjeringen 190 millioner kroner til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige. – Dette er en viktig og riktig satsing som vil bidra til at flere får kompetansen de trenger for å komme raskere tilbake i arbeid, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Kvinen står i hms-drakt i et industrirom

I løpet av de fire siste ukene er mer enn 300 000 personer kastet ut i ledighet eller blitt permitterte som følge av koronakrisen. Siste tall fra Nav viser at arbeidsledigheten rammer bredt, men at det likevel er en klar overrepresentasjon av personer med lav utdanning.

For å motvirke konsekvensene av denne krisen har regjeringen i dag lagt frem en rekke kompetansetiltak.

– Dette er målrettede og gode virkemidler som vil bidra til at mange permitterte og arbeidsledige kan komme raskere tilbake til arbeidslivet - og som kan bidra til at vi etter krisen får et bedre, grønnere og mer digitalt arbeidsliv, sier Skule.

Dette er kompetansepakken – totalt 190 millioner kroner

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte

– Hele næringslivet er rammet, men noen bransjer er mer utsatt enn andre. I tillegg vet vi at risikoen for oppsigelse eller permittering er størst for arbeidstakere med lav inntekt og lite utdanning. Dette problemet står Stortinget og regjeringen sammen om å finne løsninger på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Seks nye bransjeprogrammer

Bransjeprogrammene er skreddersydde utdanningstilbud som styres av Kompetanse Norge og utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Flere bransjeprogram vil være en god og hensiktsmessig måte å møte kompetanseutviklingsbehov i arbeidslivet. Her bidrar vi med ressurser slik at bransjer og sektorer med særlig behov får den kompetansen de trenger for å mestre ny hverdag. Et annet viktig mål er at flere ansatte skal få den kompetansen de trenger for å bli stående i arbeid lengst mulig, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Dette er de nye bransjeprogrammene:

  • Reiselivsnæringen
  • Varehandelen
  • Frisørbransjen
  • Mat- og drikkevareindustrien
  • Anleggsbransjen
  • Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen

50 millioner til nettbasert opplæring

Regjeringen setter også av 50 millioner kroner til mer nettbasert opplæring. Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte, og pengene lyses ut i et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku.

20 millioner kroner til universiteter og høyskoler

Det gis også 20 millioner kroner til at universiteter og høyskoler kan gi plass til flere på eksisterende utdanninger. Universiteter og høyskoler gjennomfører nå vårens undervisning og eksamen digitalt. Diku og Kompetanse Norge vil raskt kartlegge hvilke høyskoler og universiteter som har relevante eksisterende tilbud som kan åpnes opp for de med behov.

– Universiteter, høgskoler og videregående opplæringsaktører har de siste ukene vist en fantastisk omstillingsevne. På rekordtid har de lagt om til digitale undervisningsformer. Framover må de bruke denne erfaringen til også å tilby fleksible opplærings- og videreutdanningstilbud for en annen målgruppe - nemlig de som er ledige eller truet av omstilling.

20 millioner ekstra til opplæring av ufaglærte

Det skal deles ut over dobbelt så mye til ufaglærte gjennom Kompetansepluss fagopplæring som i fjor, fra 17 millioner til 40 millioner kroner. Samtidig skjer utlysningen tidligere enn planlagt.

– Årets utlysning kommer tidligere enn i fjor, slik at de som har mulighet og kapasitet til det kan starte opplæring allerede i vår, avslutter direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.