Stor interesse for forberedende voksenopplæring

Rundt 600 voksne har i vår tatt avsluttende eksamener i forsøket med forberedende voksenopplæring. Til sammen deltar i overkant av 3 500 voksne i forsøket.

voksne som studerer
Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Det er veldig gledelig at så mange ønsker å delta i forsøket. Det viser at behovet er stort for en opplæring på dette nivået som er laget på voksnes premisser, sier prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen i Kompetanse Norge.

Forsøket med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring går snart over i sitt andre år. 28 kommuner, fra Mandal i sør til Tromsø i nord, deltar i utprøvingen av modulstrukturerte læreplaner.

Fleksibel og effektiv opplæring

Modulisert grunnskoleopplæring skal være en fleksibel og effektiv vei til formell kompetanse for voksne.

– For de aller fleste handler det om å tilegne seg norskferdigheter parallelt med læring i fag. Kvalifiseringsløpet skal tilpasses den enkelte og være på den voksnes premisser. Deltakerne skal kartlegges og få den opplæringen de har behov for. Noen deltakere vil bare ha behov for enkelte moduler eller enkelte fag, mens andre har behov for hele opplæringsløpet, forteller Nilsen.

Alle vil få et kompetansebevis etter fullført modul og/eller vitnemål når hele opplæringsløpet er avsluttet.

Opplæringsstedene jobber nå for fullt med å vurdere deltakernes kompetanse etter gjennomførte moduler. Dette vil gi en første indikasjon på om formålet med forsøket om fleksibilitet og effektivitet blir ivaretatt, sier Nilsen.

Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet er også i gang med å iverksette et kombinasjonsløp for forberedende voksenopplæring og modulisert fag- og yrkesopplæring der målet er fag-/svennebrev.

Ressurser

Kompetanse Norge har i samarbeid med lærere fra noen av opplæringsstedene som deltar i forsøket utviklet egne eksamensoppgaver til skriftlig eksamen. I tillegg er det utviklet veiledere for vurdering i fagene på de to første modulene. I veilederne inngår en beskrivelse av nivå for godkjent for hvert fag på hver modul.

– Et viktig mål med dette arbeidet er å utvikle en praksis som både er i tråd med forsøkslæreplanene og som bidrar til likebehandling av deltakerne, sier Nilsen.

Til høsten vil også et kartleggingsverktøy i lesing være klart for skolene som deltar i forsøket. Kompetanse Norge jobber også med et e-læringskurs med fagtekster som vil være et supplement til undervisningen.

E-læring i lesing lages for fagene norsk for språklige minoriteter, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. E-læringen ferdigstilles i disse dager slik at skolene som deltar i forsøkene kan ta kursene i bruk fra skolestart i august.

Utviklingsarbeid

Kompetanse Norge vil fra høsten av invitere noen av skolene i forsøket til å delta i pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til lesing og skriving på tvers av fag og i vurdering for læring. Dette er områder som er viktig for å lykkes med forsøket når deltakerne skal lære både språk og fag samtidig.

Les mer om forberedende voksenopplæring