Stipend til lærere som underviser voksne innvandrere

Lærere som gir opplæring i norsk etter introduksjonsloven, kan nå få stipend til videreutdanning i norsk som andrespråk. Skoleledere må sende samlet søknad innen 1. mars.

smilende lærer i klasserom, voksne elever sitter rundt

Stipendet skal bidra til kompetanseheving for den enkelte lærer og for opplæringsstedene.

– Det er viktig for kvaliteten på opplæringen at lærerne har spisskompetanse i å undervise voksne i norsk som andrespråk. Derfor er vi glade for at stipendordningen vokser, sier Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Årets stipendpott er på om lag 25 millioner kroner.

– Ettersom Regjeringen nå foreslår formelle kompetansekrav til lærere som gir opplæring etter introduksjonsloven, er det viktig at flere lærere benytter denne muligheten, sier Brynsrud.

Les mer, og søk stipend

Gode erfaringer

Nærmere 60 kommuner har hatt lærere som har deltatt i videreutdanning siden stipendet kom på plass i 2018. Blant dem er Glåmdal interkommunale Voksenopplæringssenter i Kongsvinger.

– Rett kompetanse hos lærerne bidrar til å heve kvaliteten på opplæringen. Ikke minst bidrar det til gode samtaler om vår pedagogiske praksis og hvordan vi kan utvikle oss framover, sier Gry Høgberg, daglig leder ved voksenopplæringssenteret.

De har gode er faringer med at to og to lærere deltar sammen på videreutdanningen.

– Hos oss har lærerne gitt uttrykk for at det er motiverende å være to sammen og at det er en støtte å jobbe sammen med en kollega. Jeg tror også at nyervervet kunnskap oftere blir tatt opp til drøfting i kollegiet når flere gjennomfører samtidig, sier Høgberg.

Stipendet har de brukt til å dekke vikarkostnader og læremateriell, etter ønske fra lærerne.

Lærerne som tatt videreutdanning, beskriver det som arbeidskrevende og utrolig interessant.

– Det viktigste jeg møtte, var viktigheten av deltakernes morsmål. Det er ofte en kultur for at man bare skal snakke norsk. Dette strider imot prinsippene i norsk som andrespråk. Gjennom morsmålet og spesielt translanguaging fikk jeg løftet egen undervisning, sier Pernille Malm Jensen.

Hilde Fagerbekk har brukt stipendet fra Kompetanse Norge til å frikjøpe tid.

– Det er arbeidskrevende og utrolig interessant. Jeg har vekslet inn mitt stipend i blant annet en lesedag pr uke. Det fungerer veldig godt. Mitt arbeidssted har også lagt godt til rette for at vi som studenter har litt mere fleksibel timeplan i år enn tidligere, sier hun.

Støtte til videreutdanningstilbud

Kompetanse Norge støtter også videreutdanningstilbud som er spesielt rettet mot denne gruppen lærere. Årets tildeling av støtte til videreutdanninger vil være klar i løpet av januar.