Stang inn på Norskkonferansen

– Jeg er glad for at Kompetanse Norge har jobbet lenge og målbevisst for norskopplæring og integrering, sa statssekretær Fabian Stang i Justis- og beredskapsdepartementet da han åpnet Norskkonferansen 2017.

Statssekretær Fabian Stang

Norskopplæringen for voksne innvandrere ligger under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. Integrering angår oss alle, både som personer og som deltakere i det norske samfunnet.

– Integreringen og norskopplæringen er betydelig profesjonalisert de siste årene, og det er dere som er spesialistene, sa statssekretæren til de 480 norsklærerne i salen.

Norsk er nøkkelen

Gode norskferdigheter er nøkkelen til å få arbeid og bli en aktiv deltager i samfunnet.

­– De som skal lære seg norsk trenger arenaer til å bruke språket. Derfor er Kompetanse Norge opptatt av å utvikle gode metoder for å knytte norskopplæring og arbeidspraksis sammen, sa Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Vi må tilpasse opplæringen, både for de som trenger lang tid på å lære et nytt språk, og for de som lærer språket raskt og trenger norskferdigheter på et høyt nivå, mente Lund.

Kompetansepolitikken er den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet. Vårt velferdssamfunn og Norges konkurranseevne avhenger av god kompetanse i hele arbeidsstyrken.

– Prøv nye metoder

Statssekretæren påpekte at integreringsspørsmål engasjerer og skaper debatt. Det skaper nye løsninger.

– Det er viktig at dere tar initiativ prøver ut nye metoder. Jeg håper inderlig at dere feiler, fordi uten at vi tar noen sjanser og prøver ut metoder som ikke er gode, greier vi heller ikke å utvikle nye metoder og gjøre dem bedre, sa Fabian Stang.

Tospråklige lærere

Konferansen samlet norsklærere, ledere og tospråklige lærere i 50 timer samfunnskunnskap, i tillegg til folk fra Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Nav.

Parallelt med Norskkonferansen arrangerte Kompetanse Norge en temakonferanse i Samfunnskunnskap for tospråklige lærere som underviser 50 timer samfunnskunnskap og som ønsker å undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Disse fulgte innleggene på Norskkonferansen på formiddagen og hadde egne forelesninger etter lunsj.

Se konferansen i reprise

Plenumsforedragene på Norskkonferansen 2017 ble direktesendt. Se opptak i etterkant av konferansen. På denne siden finner du også presentasjonene fra foredragene i plenum og noen av parallellforedragene.

Temakonferansen i Samfunnskunnskap «Norsk kultur og norske verdier» finner du her.