Språk som døråpner til arbeidslivet

– Språk kan være en døråpner, men høye språkkrav kan også stenge porten til arbeidslivet, sier forsker Cecilie Hamnes Carlsen.

Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet, og holdt en innledning om språkkrav på vår kompetansefrokost om språk i arbeidslivet. Å kunne norsk er viktig for å komme i jobb, og det er viktig for å gjøre en god jobb. Men hva vil det egentlig si å kunne norsk? Og hvor god norsk er godt nok?

Hamnes Carlsen oppfordret arbeidsgivere til å ta i bruk alle delene av Norskprøven for voksne innvandrere og benytte seg av fleksibiliteten i prøvesystemet når de stiller krav til språkferdigheter, slik at vi får enda flere i jobb.

– Innvandrere er den nye oljen! Vi har ikke råd til å ikke benytte oss av denne viktige ressursen for å bygge velstand i fremtiden. For at det skal skje, er språklæring sentralt, men like viktig er det å ha en inkluderende, ikke-diskriminerende ansettelsespraksis der språkkravene som stilles ikke er høyere enn nødvendig, avsluttet hun.

– Har vi råd til å la være?

Etter innledningen var det panelsamtale om språkkrav og språkopplæring på jobben. I panelet satt Dan Sandmoen, ansvarlig for hurtigsporet på IKEA, Olga Orrit som har vært med på å utvikle en en nasjonal ordning med språkombud i Sverige, Helge Sporsheim i Fagforbundet Oslo og Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Språkutvikler Olga Orrit fra Föreningen Vård- och omsorgscollege delte erfaringer fra arbeidet med å utvikle en nasjonal ordning med språkombud i Sverige

– Det handler ikke bare om å utdanne språkombud som gir opplæring til ansatte i det svenske språk, sa hun. – Det handler om språkutviklende arbeidsplasser, med rom for å reflektere over språk og språkforståelse, kommunikasjon og kultur.

– Lønner språkopplæring i arbeidslivet seg? Til dette spørsmålet fra salen, svarte Olga Orrit retorisk: – Har samfunnet råd til å la være? 

Nettkurs for arbeidslivet

Kompetanse Norge har utviklet et helt nytt e-læringskurs for arbeidslivet om tilrettelegging for språklæring på jobben. Se nettkurset Språk i arbeid

Hør hele Kompetansefrokosten som podkast

Opptak fra direktsendingen ligger på vår Facebookside