Søk om penger til kurs i digitale ferdigheter

Kompetanse Norge lyser ut 17 millioner kroner ekstra til opplæring på arbeidsplassen.

– Mange voksne har behov for å styrke sine digitale ferdigheter for å bidra i dagens og morgendagens arbeidsliv, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge som forvalter Kompetansepluss.

Kurstilbydere fra hele landet, i tillegg til private og offentlige virksomheter, kan nå søke Kompetanse Norge om midler fra Kompetansepluss. Dette er en ekstrautlysing som er øremerket opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter på arbeidsplassen. Søknadsfristen er 15. august.

Viktig kunnskap

OECDs undersøkelse av voksnes ferdigheter viser at vel 20 prosent av den norske arbeidsstyrken trenger påfyll av digital kompetanse.

En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne:

– Kompetansepluss skal stimulere til mer læring blant de mange voksne i Norge som trenger å forbedre sine grunnleggende ferdigheter. Dette styrker deres tilknytning til arbeidslivet, sier Lund.

Mer om utlysningen og lenke til søknadsskjema finner du her.

Til høsten er det planlagt utlysning av ordinære tilskuddsmidler gjennom Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet. Følg med på kompetansenorge.no og Facebook.