Sju av ti voksne deltar i læringsaktiviteter på nett

71 prosent av den voksne befolkningen gjennomførte læringsaktiviteter på nett i 2019. Det viser en nettbasert undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Kompetanse Norge.

En mann og en kvinne sitter sammen og har en dialog med en bærbar-pc foran seg

37 prosent oppga at de hadde deltatt i ikke-formell nettbasert opplæring i løpet av de siste tolv månedene. Men det er altså langt flere voksne (71 prosent) som har gjennomført en eller flere konkrete nettbaserte læringsaktiviteter i samme periode (se tabell).

De eldste, de lavt utdannede og personer utenfor arbeidslivet deltar både mindre i organisert nettbasert opplæring og utfører i mindre grad de ulike læringsaktivitetene.

Figur 1 Deltakelse på digitale læringsaktiviteter siste 12 måneder. 18–87 år. N=1017. Prosent.
Figur 1 Deltakelse på digitale læringsaktiviteter siste tolv måneder. 18–87 år. N=1 017. Prosent.

Med den teknologiske utviklingen har det de siste årene vokst fram et stadig økende omfang av nettbaserte utdannings- og opplæringstilbud. Nettbasert opplæring er imidlertid fortsatt langt vanligere innenfor ikke-formell opplæring enn i formell utdanning.

Undersøkelsen viser at nettbasert opplæring var ganske utbredt allerede før koronapandemien. Det er imidlertid god grunn til å tro at deltakelsen i nettbaserte opplæring, som for eksempel webinarer, og e-læringskurs , har økt etter nedstengningen.

– Det vil være interessant å følge utviklingen videre, og måle hvordan deltakelsen i nettbasert opplæring har endret seg som følge av krisen, og om eventuelle endringer i praksisen som følge av krisen vil vedvare over tid, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Se hele rapporten fra undersøkelsen (pdf)