Skriftlig norskprøve stanses denne uken

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere stanses denne uken. Muntlig prøve fortsetter.

Tre menn i et klasserom

Vi hadde tekniske problemer med gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven i forrige uke, men fikk klare indikasjoner på at problemene var over. Dessverre opplevde mange kandidater og prøvesteder problemer med innlogging og prøvegjennomføring også mandag morgen.

– Sikkerhet for prøven er første prioritet. Nå undersøkes det nærmere om serverne er utsatt for ekstern påvirkning, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Avlyses denne uken

Prøvegjennomføringen avlyses til og med fredag. Kompetanse Norge vil kommer tilbake til eventuell prøvegjennomføring straks vi får mer oversikt over situasjonen.

– Vi er klar over utfordringene dette medfører, og beklager sterkt. Samtidig er norskprøven viktig, fordi den er inngangsvilkår for både oppholdstillatelser og statsborgerskap i Norge, sier Lund. Enovate AS er teknisk leverandør av prøvetjenestene. Vi jobber nå på spreng sammen med Enovate for å få løse problemene, slik at norskprøven kan gjennomføres feilfritt og sikkert.

Digital prøve

Norskprøven for voksne innvandrere arrangeres i disse dager. Nær 14 000 prøvekandidater skal etter planen ta prøven på de cirka 230 prøvestedene landet rundt. Norskprøvene gjennomføres digitalt. Kommunene er ansvarlige for prøveavviklingen, mens Kompetanse Norge har ansvar for prøvesystemet, og bruker en ekstern underleverandør, Enovate, til å drifte den tekniske plattformen.