Satser nasjonalt på karriereveiledning i Tromsø

– Karriereveiledning er høyt prioritert i Regjeringens arbeid med kompetansepolitikk. Det fastslo direktør Gina Lund da Kompetanse Norge besøkte Tromsø i forbindelse med etableringen av et nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning.

Gina Lund i Tromsø
I Tromsø: Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

I juni ble det klart at Regjeringen vil gjøre Tromsø til et nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning. Kompetanse Norge, som utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge, skal etablere er regionskontor i Tromsø bestående av ti stillinger i løpet av 2018.

Etableringen av et kraftsentrum skal skje i tett samarbeid med det nye Utdanningsdirektoratet og utdanning.no, som allerede ligger i Tromsø.

Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å bidra til omstilling og hjelpe folk til å ta gode valg om utdanning og arbeid slik at vi kan forbygge frafall og hindre at folk faller utenfor arbeidslivet.

– En tillitserklæring

Nå har Regjeringen i tillegg foreslått å gi 25 millioner kroner til utviklingen av en digital karriereveiledningstjeneste.

– Det er en stor tillitserklæring og styrker satsingen på feltet ytterligere. Arbeidet med å utvikle denne tjenesten blir også lagt til Tromsø, sier Lund.

Nasjonal satsing

Kraftsentrum for karriereveiledning i Tromsø skal operere nasjonalt, men vil i tillegg kunne ha et fokus på særskilte kompetansepolitiske utfordringene i Nord-Norge.

Navs bedriftsbarometer for 2017 viser at 20 prosent av bedriftene i Troms har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter.

– Det at vi er tilstede i Tromsø gir oss et annet perspektiv på den nasjonale innsatsen når det gjelder kompetansepolitiske utfordringer, sa Lund. 

Lokalt samarbeid

Kompetanse Norge ønsker å samarbeide med lokale aktører om felles interesser på karrierefeltet. Under besøket i Tromsø hadde vi møter med blant andre Norgesuniversitetet, Universitetet i Tromsø og partnerskap for karriereveiledning med Karriere Troms, fylkeskommunen og Nav.

– Vi har blitt ønsket velkommen av mange samarbeidspartnere og fått øyne opp for nye samarbeidsarenaer, sier Lund.