Rustet for en digital arbeidshverdag

Bygningsentreprenøren MBA Entreprenør i Mo i Rana satser stort på kompetanseheving. Når har de nettopp gjennomført et Kompetansepluss-kurs i data.

Viggo Åsland på sitt kontor
Viggo Åsland

– Alle skal få lov til å bli den beste de kan mens de er her. Løpende kursing og kompetanseheving er viktig. Kunnskap gir trygghet, og trygge medarbeidere gjør en bedre jobb. Det er viktig for bedriften og for meg som leder å ha dyktige fagfolk i alle ledd, daglig leder Trond Harry Hansen.

Selskapet tar imot lærlinger i tømrerfaget, betongfaget og murerfaget, lærer dem opp og former dem til de medarbeiderne de vil ha.

– Vi er 84 ansatte og har i løpet av de siste 12 årene hatt over 70 lærlinger. Bedriften er for øvrig den mestvinnende gjennom ti år i nordnorsk mesterskap i byggfag for lærlinger (NNM), sier Hansen.

Som de fleste andre næringer blir også byggenæringen stadig mer digitalisert. Noen av anleggslederne hos MBA Entreprenør har derfor deltatt på Kompetansepluss-kurs i digitale ferdigheter.

– Vi må tilpasse oss den verden vi lever i og fremtiden som kommer, og også forberede medarbeiderne på den rivende utviklingen. Digitale verktøy er en naturlig del av den, opplyser Hansen.

Ønsker seg flere kurs

En av medarbeiderne som deltok på datakurset er anleggsleder Viggo Åsland. Han er 55 år og har jobbet hos MBA Entreprenør i 24 år.

– Det var et bra kurs. Vi bruker ulike dataprogrammer og digitale verktøy i forbindelse med prosjektene vi holder på med, og kurset har bidratt til at jeg jobber raskere og mer effektivt. Jeg skulle gjerne fortsatt med flere kurs. Nå har jeg det grunnleggende i bunnen og har lyst til å bygge på med mer kunnskap, sier han.

Unik mulighet for voksne

– Byggebransjen står foran en omfattende digitalisering, noe som gjør det viktig å forberede de ansatte til å møte framtidens krav. Innenfor enkelte fagområder i byggebransjen er det utfordrende å få tak i fagfolk, i tillegg til at det er vanskelig å rekruttere unge. Da blir det ekstra viktig å heve kompetansen til de ansatte man allerede har.

Den teknologiske utviklingen gjør at det blir stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse.

– Opplæring gjennom Kompetansepluss er en unik mulighet fordi det er tilpasset voksne i full jobb i en hektisk hverdag, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge Anders Fremming Anderssen.

Målgruppen for Kompetansepluss-ordningen er primært voksne arbeidstakere med kort formell utdanning. For mange er det lenge siden sist de gikk på skole, derfor har de behov for å styrke de grunnleggende ferdigheter sine.

– Vi ser at dette kan gi motivasjon for enda mer kompetanseheving og til å ta fagbrev på sikt. I et arbeidsliv i stadig omstilling, vil dette ruste folk til å stå lenger i jobben, eller til å få andre jobber i fremtiden, sier Anderssen.

Les om årets utlysning av Kompetansepluss-midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Frist for å søke er 9. desember!