Roboter konkurrerer ut ufaglærte

Økt bruk av roboter vil gi lavere etterspørsel etter arbeidskraft med bare grunnskole fram mot 2030. Samtidig vil det være økt behov for arbeidskraft med yrkesfaglig utdanning.

Robot som peker på en skjerm foran seg

Det viser beregninger i Kunnskapsdepartementets rapport Utdanning og arbeidsmarkedet – Del II som tar for seg kompetansebehovet innen helse og omsorg, petroleum, teknologi og vekstnæringer.

Rapporten viser at evne til omstilling og kompetanseutvikling er viktig for å få til endringene vi trenger i arbeidslivet.

– Skal vi få til omstilling uten at store grupper faller ut av arbeidslivet, er vi avhengig av gode betingelser for livslang læring. Det viser hvor viktig det er å få på plass den nye veien til fagbrev for voksne, sier Xeni Dimakos, fungerende direktør i Vox.

Trenger faglærte helsefagarbeidere

Det vil fortsatt være behov for sykepleiere og helsearbeidere med fagbrev i årene som kommer på grunn av veksten i antall eldre og endringer i sykdomsforekomst. Medisinske fremskritt gjør at flere overlever alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft. Mange av disse får funksjonsreduksjon slik at de trenger mer pleie. Samtidig vil utviklingen i helseteknologi og medisinsk behandlingstilbud gi økte forventninger til helse- og omsorgssektoren.

Usikker oljebransje

Oljebransjen er mer syklisk enn mange andre bransjer og etterspørselen etter arbeidskraft er konjunkturavhengig. Dette gjør det vanskelig å forutsi fremtidig kompetansebehov, men dersom oljeprisen og tilgangen på faglært arbeidskraft fra utlandet øker, kan fremtiden for ingeniørene se annerledes ut.