Prøvene blir gjennomført fra 5. juni til og med 12. juni

Prøvesystemet er klar for gjennomføring fra tirsdag 5. juni til og med tirsdag 12. juni. Vi i Kompetanse Norge beklager på det sterkeste den situasjonen som har oppstått for alle kandidater og for de som arrangerer prøvene. I samarbeid med prøvestedene ønsker vi å finne praktiske løsninger slik at flest mulig av de påmeldte kan få gjennomført prøven.

Tre kvinner i et klasserom

Prøvene er grunnlag for opptak til utdanning og til både oppholdstillatelser og til statsborgerskap i Norge og sikkerheten rundt prøvene har derfor hatt høy prioritert.

Vi har siden prøvene ble stanset på mandag arbeidet for fullt både i Kompetanse Norge og hos vår leverandør med å løse problemene. Problemet er funnet, og prøvesystemet er stabilt og klar for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

Prøvestedene kaller inn

Prøvestedene kaller inn kandidatene for å sette opp nye prøver. Hvis ny prøveperiode ikke passer kandidaten på grunn av ferie eller andre årsaker, så må kandidaten ta kontakt med prøvestedet. Kompetanse Norge kan ikke love at det blir satt opp flere prøveperioder før neste i november.

Prøveresultater innen fristen

Kompetanse Norge har som mål å få klart resultatene 20. juni og er i dialog med sensorkorpset for å finne ut om dette er mulig. Det vil si at resultatene og prøvebevisene blir sendt ut mellom 20.–27. juni. Ved søknad til høyere utdanning så vil Samordnet opptak hente ut resultatet, hvis de har fått kandidatnummeret i søknaden. Dersom noen kandidater likevel ikke er ferdig sensurert innen fristen vil vi gi informasjon om deres prøveresultater så snart som mulig.

Prøveresultatene for tidligere gjennomførte prøver i denne perioden er lagret og trygge. Kandidater som fikk levert prøver tidligere i gjennomføringen opplevde også problemer, og noen av dem ønsker å gjennomføre en ny prøve. Det er opp til prøvestedene om disse kandidatene skal få tilbud om ny prøve. De som allerede har gjennomført og/eller påbegynt en delprøve, og som får tilbud om ny prøve, får sin forrige prøve nullstilt.

Kompensasjon

Det vil bli igangsatt en full gjennomgang av prøvesystemet rett etter at prøvegjennomføringen er ferdig og vi vil da komme tilbake til mer informasjon om dette.