Podcast om digitale muligheter i opplæring av voksne

Kompetanse Norge lanserer podcastserien Digitalsnakk – digitale muligheter i opplæring av voksne. Her belyser vi ulike sider av bruken av digitale medier i opplæring av voksne.

Illustrasjon av en person som siter på en sky med en pc i fanget

Bruken av digitale verktøy og ressurser, og mulighetene disse gir, reiser mange spørsmål for alle som jobber med opplæring, også av voksne. Vi har invitert lærere og ledere i privat og offentlig voksenopplæring, samt undervisere og forskere fra universitetssektoren, til å samtale med oss om dette. Resultatet er fem aktuelle samtaler som vi presenterer til dere i form av podcast.

Episode 1: Nettbasert språkopplæring

Podcastens første episode tar utgangspunkt i en rapport om nettbasert språkopplæring. Rapporten er en kunnskapsoppsummering av nasjonal og internasjonal forskning på bruk av nettressurser og teknologi i språkopplæring av voksne. Her møter hovedforfatteren av rapporten, Gerard Doetjes, en svært erfaren leder for norskopplæring av voksne innvandrere, Rune Aares. Sammen med seksjonsleder i seksjon for fleksibel opplæring i Kompetanse Norge, Karoline Tellum-Djarraya snakker de om hva vi kan oppnå med nettbasert språkopplæring.

Gerard Doetjes er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Rune Aares er leder for Norskskolen ved Larvik læringssenter.

Du kan også lytte til den på de fleste plattformer for podcaster, som for eksempel SpotifyiTunes og PodBean.

Nye episoder hver tirsdag

Hver tirsdag framover kommer en ny episode. Les mer om de fire kommende podcastene og se når de blir publisert.