Større behov for digitale ferdigheter under korona

41 prosent av befolkningen sier de har opplevd et større behov for digitale ferdigheter under koronapandemien. Det viser en undersøkelse Kompetanse Norge har gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Behovet har økt mest hos personer i arbeid og utdanning. Blant de som har opplevd et større behov, er det imidlertid seniorer og ikke-sysselsatte, to grupper med svakere digitale ferdigheter enn øvrig befolkning, som i minst grad har fått behovet dekket.

– Koronapandemien ser ut til å forsterke et allerede eksisterende mønster: teknologisk utvikling og digitalisering gjør at vi stadig må utvikle de digitale ferdighetene våre for å ikke bli digitalt utestengde fra samfunnet, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

600 000 har lave digitale ferdigheter

Undersøkelsen viser at de fleste i befolkningen i alderen 16 år og oppover har gode grunnleggende digitale ferdigheter, og de fleste bruker internett og digitale verktøy (smarttelefon, datamaskin og/eller nettbrett). Vi ser imidlertid at noen i befolkningen står i fare for å bli digitalt utestengt fra samfunnet.

Tre prosent bruker ikke internett eller digitale verktøy, mens elleve prosent har svake grunnleggende digitale ferdigheter. Det vil si at 14 prosent  av befolkningen eller cirka 600 000 nordmenn i alder 16 år og oppover har lave grunnleggende digitale ferdigheter.

De siste tretten årene har denne andelen falt fra 27 prosent i 2007 til 18 prosent i 2018 og videre til 14 prosent i 2020.

– Krav til digital kompetanse for å kunne delta i samfunnet vil mest sannsynlig fortsette å øke. Det betyr at det er viktig, både for samfunnet og for enkeltpersoner, at alle i befolkningen har gode muligheter for kompetanseheving gjennom livet, sier Skule.

Les mer og last ned hele rapporten

Regjeringen lanserer ny strategi

– Den norske befolkningen har gode grunnleggende digitale ferdigheter, men det er fortsatt for mange som kjenner på digitalt utenforskap. Det vil regjeringen gjøre med, og starter nå et arbeid med å inkludere alle i det digitale samfunnet gjennom strategien «Digital heile livet», sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Kompetanse Norges rapport «Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse» er en del av kunnskapsgrunnlaget for regjeringens arbeid med den nye strategien.