Språktrening helt uten skrift

Nå er «Vi snakker» her, digital språktrening som satser på kun bilder og lyd.

Lise Sletten og Heidi Alnæs
Lise Sletten og Heidi Alnæs ved Oslo Vo Rosenhof, avd. Sentrum har vært med på utviklingen av Vi snakker

– Veldig bra!

– Vi kan si ting mange ganger, det er veldig fint!

– Dette hjelper mye!

I datarommet på Schous plass, på Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum, er begeistringen stor. Vi har nettopp spurt om erfaringene med språkprogrammet visnakker.no, og det reageres med smil og tommel opp.

De voksne språkelevene her aner det knapt, men programmet de har fått bruke, er oppfunnet og utviklet i samme bygg som de sitter. «Vi snakker»-programmet er - i nordisk sammenheng – et banebrytende språkprogram beregnet på voksne. Et tilbud som baserer seg kun på bilder og lyd – uten en eneste bokstav og skrift.

– Hvordan skal folk som ikke kan lese og skrive kunne øve og trene for lære seg et nytt språk? Jeg hadde idéen i flere år, at det burde finnes et tilbud som kunne støtte elevenes læring på andre måter enn gjennom skrift. Da vi undersøkte dette i 2014, fantes det her i Norge ikke språklæringsprogrammer for voksne som ikke forutsatte lese- og skriveferdigheter. Vi fant heller ingen internasjonal forskning om voksnes muntlige andrespråkslæring. Siden «alle» syntes det var en god idé, begynte jeg å jobbe med dette, sier Lise Sletten, initiativtager og lærer på Oslo Vo Rosenhof, avd. Sentrum.

Nordisk samarbeid

Penger til utvikling av nye ting sitter ikke løst, og Lise møtte noen stengte dører. Heldigvis har hun Rosenhoff-kollegaen Heidi Alnæs. Som er opprinnelig finsk – så hvorfor ikke høre om finnene kan være med på dette? Språkene er ulike, men bilder av mennesker, mat, biler – ja, alt, er jo like fra land til land? Det syntes finnene var en god idé, og det syntes jommen svenskene også. Og det samme tenkte etter hvert Nordplus, som gir økonomisk støtte til ulike typer utdanningssamarbeid i de nordiske landene. Senere har også IMDI sluttet seg til og blitt en viktig økonomisk bidragsyter. Programmet er gratis å bruke, en viktig egenskap for å treffe målgruppene.

Faksimile av Vi snakker-forsidenSå nå ligger det hele åpent for alle på nettet, det er bare å sjekke www.visnakker.no. Pc, Mac, nettbrett, mobil – alt går. Passord trengs ikke, vær så god, sett i gang! Velg mellom tre språk, velg ønsket tema, trykk på et bilde. En stemme vil fortelle hva bildet viser. Gjerne om og om igjen, rett og slett så mye du ønsker.

Øve, øve, øve

– Alle som skal lære et nytt språk, må jobbe og trene mye. Det er ikke nok å gå på kurs, det må øves mye i tillegg. I denne øvingen er visnakker.no en hjelp fordi man kan trene i eget tempo. Det er stadig repetisjoner som gjelder, altså når man ikke har bokstaver. Og med visnakker-programmet kan man selv bestemme hva, hvor mye og når man vil trene, sier Lise Sletten.

Visnakker.no gir språktrening på vei mot A1-nivået, altså det enkleste begynnerspråket. Voksne innvandrere som har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, har en lang vei å gå før de fullt kan ta del i norsk samfunns- og arbeidsliv. Lise Sletten understreker at visnakker.no er et bidrag – og ikke en kjapp snarvei.

– Å kunne anvende digital teknologi er veldig fint. Men det minsker ikke behovet for læreren, det er heller tvert imot. Jo mer man lærer, jo mer kan man være med i samtale og i samfunnet – og nye spørsmål er en del av all læring, sier Sletten.

Syv hverdagstemaer

Det omfattende utviklings- og dataarbeidet har resultert i et stort antall bilder som er lette å oppfatte, og en stemme med tydelig og korrekt uttale. På norsk finnes syv temaer, altså som brukerne kan velge blant: Mat og drikke, klær og farger, vær og hilsemåter, gjøremål, transport og reise, yrker, klokka. Så langt ser det ut til at mat og klokke er mest populært, men alle temaene vekker interesse.

Innenfor hvert tema er det 16 oppgaver. Dels skal man lære og gjenta, dels skal man løse oppgaver som viser hva man har forstått. Det starter enkelt – med enkeltord – som etterfølges av  korte, meningsfylte ytringer. Så bygges det etter hvert ut, for eksempel til komplimenter av typen «så fin og grå genser du har!» Grønne og røde markeringer (og en glad/trist stemme) viser om svaret er rett eller galt, og mange grønne resulterer i stjerner som belønning.

– Det er viktig med tilbakemeldinger, og vi ser at konkurranse-elementet stimulerer til økt læring, sier Lise og Heidi.  

Alene eller sammen

Fordi visnakker.no er så enkelt og selvinstruerende, kan elevene bruke programmet på egen hånd hjemme eller som innslag i undervisningen. Eller, som nevnt, sammen i datarommet for å lære å navigere rundt og løse de ulike oppgavene.

– For oss er det morsomt å se hvordan elevene smiler når de holder på. De liker å føle at de selv bestemmer og at de mestrer tingene. Og det er ingen begrensninger på hvor lenge de kan holde på. Elever på Spor 1, altså som mangler grunnleggende skrive- og leseferdigheter, sliter med å finne egnet øvingsmateriell for språklæring. Alle trenger å øve både på egen hånd og sammen med andre for å kunne kommunisere, sier Lise og Heidi. Som gjerne plasserer erfarne elever sammen med nye, da kan de bistå ved behov.

Mer, mer!

«Dere må lage mer, vi vil ha flere temaer!» Slik lyder oppfordringen fra mange elever. Og opphavskvinnene, som har arbeidet nært sammen med datafirmaet Sarepta Studio på Hamar, er ikke fremmede for tanken. Men det står på pengene, det krever mye tid og arbeid å få på plass nye temaer. Å lage noe så enkelt som mulig – det er komplisert. Lise og Heidi er uansett ikke i tvil om at de er inne på et riktig og viktig spor:

– Språklæring uten bruk av skrift – den har vi fra naturens side. Det er slik vi mennesker har lært i årtusener, og denne muntlige læringsevnen kan vi fremdeles benytte. Digitale verktøy kombinerer bilder og lyd på en motiverende måte som gjør det mulig for folk å benytte sine evner i møtet med et nytt språk.

«Vi snakker»-programmet finnes i norsk, svensk og finsk versjon.