Nytt direktorat med Kompetanse Norge og Diku

Regjeringen har bestemt at Kompetanse Norge skal slås sammen med Diku. Det nye direktoratet etableres allerede 1. juli 2021.

Direktør Sveinung Skule står foran en skjerm med logo av Kompetanse Norge
Direktør Sveinung Skule

Det nye direktoratet får navnet «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse».

Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Diku har i dag. I tillegg skal deler av Unit inn i den nye organisasjonen. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Et viktig mål er at direktoratet skal se kompetansepolitikken i sammenheng og på tvers av fagskolene, høyskolene og universitetene, og bidra til å styrke voksnes kompetanse på alle utdanningsnivåer.

Det nye direktoratet skal også ha ansvaret utdanningsinformasjon og karriereveiledning, for oppgaver på integreringsfeltet, og for voksne på alle utdanningsnivå.

– Det nye direktoratet vil bidra til større helhet og sammenheng i kompetansepolitikken. Vi får et bredere sett av virkemidler, bedre data og et mer samlet kunnskapsgrunnlag Dette vil gi enda større muligheter til å løfte kompetansen i befolkningen, sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft og bidra til et omstillingsdyktig samfunn, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Direktoratet får hovedkontor i Bergen og kontorsteder i Oslo, Tromsø og Trondheim. Kunnskapsdepartementet skal lyse ut stillingen som direktør for det nye direktoratet.

Se også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.