Nye nøkkeltall for kompetansepolitikken

Visste du at 40 prosent av respondentene i Virksomhetsundersøkelsen svarer at de i noen eller stor grad har udekt kompetansebehov?

Infografikk fra Nøkkeltalsidene

våre oppdaterte nøkkeltallsider finner du sentrale tall om voksnes utdanning og opplæring som er relevant for kompetansepolitikken.

Fredag 20. oktober var World Statistics Day, og vi benyttet anledningen til å publiserte vi nye tall og infografikker for sentrale temaer innen arbeidsliv, utdanning og integrering. Tallene er hentet fra våre undersøkelser, publikasjoner og statistikkbank, og er samlet på ett sted for å gi en rask oversikt over utvalgte temaer.

Les mer på Kompetase Norges nøkkeltallsider

Mer statistikk om utdanning og voksnes læring finner du i Statistikkbanken.