Nye krav til statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut brev til kommunene med informasjon om nye krav til statsborgerskap.

Bilde av forsiden av norsk pass

De nye kravene vil tre i kraft fra 1. januar 2017, og innebærer at søkere om norsk statsborgerskap må ha muntlige ferdigheter på nivå A2 i norsk og ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Les hele brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet (pdf).

Vox utvikler en ny prøve i samfunnskunnskap på nivå A2 i norsk, med spørsmål av mer allmenn og hverdagslig karakter. Denne prøven vil få navnet «statsborgerprøven». De som søker statsborgerskap etter 1. januar 2017 må bestå statsborgerprøven, eller dagens prøve i samfunnskunnskap på norsk, for å oppfylle vilkåret for statsborgerskap.

I brevet understreker departementet at kommunene har plikt til å tilby prøven til alle som ønsker det mot en prøveavgift, og at dette gjelder uavhengig av om kandidaten er omfattet av introduksjonsloven eller ikke.

Departementet ber også kommunene om å være forberedt på et økt antall kandidater til prøvene i tiden fremover.