Ny vei til fagbrev for voksne

Regjeringen vil i samarbeid med partene i arbeidslivet etablere en ny vei til fag- og svennebrev som gjør det enklere å kombinere opplæring og jobb. Den vil være et godt alternativ for ufaglærte som ikke har lang nok praksis til å ta fagbrev som praksiskandidat eller ikke har mulighet til å livnære seg på lærlinglønn.

Bygningsarbeider med arbeidstegninger i bakgrunnen

Fagbrev uten å miste inntekt

Den alternative veien til fagbrev er beskrevet i stortingsmeldingen «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring».

– Det er gledelig at voksne nå skal få bedre muligheter til å ta fagbrev. Utviklingsprosjektet «Fagbrev på jobb» ga gode resultater, og vi har derfor stor tro på at flere voksne vil ta fagbrev hvis de kan ta opplæring uten å miste inntekt, sier Xeni Dimakos, fungerende direktør i Vox.

Stortingsmeldingen gir en god beskrivelse av hvordan mulighetene for fagbrev hittil har fortonet seg for voksne:

«Hege begynte i videregående opplæring etter ungdomsskolen, men fullførte ikke opplæringen. I stedet har hun hatt flere jobber, blant annet i butikk, barnehage og hotell. For to år siden begynte hun å ta vakter på et sykehjem, noe hun trivdes godt med. Som ufaglært fikk hun imidlertid ikke fast ansettelse på sykehjemmet i sin hjemkommune. Arbeidsgiver oppmuntret henne til å ta sikte på å gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Siden Hege ikke hadde full stilling og lite relevant praksis fra før, opplevde hun at det ville ta lang tid å få opparbeidet nok timer for å oppfylle praksiskravet. Hun opplevde også at den sentralgitte prøven hun må ta for å kunne melde seg opp til fagprøven, ble en barriere. Med store økonomiske forpliktelser var det heller ikke aktuelt for Hege å inngå en lærekontrakt. Uten fagbrev har Hege få muligheter til fast ansettelse i helsesektoren i sin hjemkommune.»

Med den alternative veien til fagbrev får Hege og andre ufaglærte bedre muligheter til å utdanne seg slik at deres tilknytning til arbeidslivet blir sterkere.

Stort behov for faglærte

20 prosent av voksne mellom 25 og 66 år har bare fullført grunnskoleutdanning. Samtidig viser Kunnskapsdepartementets rapport Utdanning og arbeidsmarkedet (pdf) at det vil være lavere etterspørsel etter arbeidskraft med bare grunnskole fram mot 2030. Samtidig vil det være økt behov for arbeidskraft med yrkesfaglig utdanning. NHOs kompetansebarometer viser også at seks av ti av deres medlemsbedrifter mangler fagarbeidere.

– Behovet for faglært arbeidskraft kan ikke dekkes bare gjennom å rekruttere ungdom til yrkesfag. Det er derfor en god investering å gi ufaglærte som allerede er i jobb mulighet til å skolere seg. Den nye veien til fagbrev er viktig både for individet og samfunnet, sier Dimakos.