Ny temaside om arbeidsrettet norskopplæring

Vi lanserer ny temaside om arbeidsrettet norskopplæring, for å gi ledere og lærere i voksenopplæringen metoder og teoretisk grunnlag for hvordan de kan levere en best mulig norskopplæring som forbereder deltakerne på det norske arbeidslivet.

To kvinner og en mann i et klasserom

På siden presenterer vi relevant teori på feltet i tillegg til aktuelle metoder og læringsressurser.

Arbeidsretting tilpasses deltakerne

Formålet i introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandrere sin mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv. Arbeidsrettet norskopplæring er et viktig virkemiddel og innebærer økt fokus på arbeidslivsdomenet i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Opplæringen kan arbeidsrettes for deltakere som får hele sin opplæring i et klasserom, for dem som kombinerer undervisning med praksis på ulike måter, og for dem som får hele opplæringen ute i arbeidslivet. Arbeidsretting kan således tilpasses deltakere på alle spor og på flere nivåer i norskopplæringen.

Veiledning i arbeidslivskunnskap

Et dokument vi er særlig stolte av å presentere på den nye temasiden, er veiledningen i arbeidslivskunnskap som er utarbeidet av Voksenopplæringssenteret i Bærum (pdf). Dette er et etterlengtet dokument for mange lærere som jobber med arbeidsretting. Kompetanse Norge jobber videre med å utvikle mer konkrete tips til læringsaktiviteter knyttet til veiledningene.

Kompetanse Norge satser sterkt på arbeidsrettet norskopplæring fremover, og vi vil derfor utvikle siden og vil legge ut flere ting utover våren. Vi har også opprettet en facebookgruppe for arbeidsrettet norskopplæring som vi ønsker at skal være et sted for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og spennende faglige diskusjoner.