Ny strategi for en helhetlig kompetansepolitikk

I årene framover står Norge overfor en rekke samfunnsutfordringer som må møtes med ny kompetanse og bedre muligheter for livslang læring. Kompetanse Norges nye strategi skal sikre bedre samordning og implementering av virkemidlene i kompetansepolitikken.

Bilde av direktør i Kompetanse Norge Sveinung Skule.
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Det norske velferdssamfunnet er bygget på et arbeidsliv med små forskjeller, selvstendige og utviklende jobber og høy produktivitet. Derfor er det høye krav til kompetanse for alle som er i jobb, og for alle som prøver å finne en jobb.

– Den nye strategien skal styrke oss i arbeidet med de store kompetanseutfordringene framover. Mange av disse er forsterket av koronapandemien, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Tydeligere samfunnsoppdrag

Arbeidet med å skape samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse er tydeliggjort, i tråd med Kompetansereformens mål om å tette kompetansegapet, og de nye oppgavene Kompetanse Norge har fått innenfor utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon.

–  Vårt samfunnsoppdrag er å styrke befolkningens kompetanse og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi øker verdiskapingen ved å støtte kompetanseutvikling i arbeidslivet. Gjennom å styrke individets muligheter til å ta gode utdannings- og karrierevalg, lære hele livet og dokumentere sin egen kompetanse bidrar vi til utvikling, integrering og inkludering i samfunnet, sier Skule.

Prioriterte utviklingsområder

Kompetanse Norge har pekt ut tre prioriterte utviklingsområder i den nye virksomhetsstrategien for 2021–2024:

  • Helhetlig kompetansepolitikk med virkemidler som henger sammen
  • Kunnskapsbasert og brukerorientert utvikling og forvaltning.
  • Effektivt direktorat

– Videreutvikling av trepartssamarbeidet om kompetansepolitikken blir avgjørende for å lykkes, og jeg vil legge stor vekt på det framover, avslutter Skule.

Se Kompetanse Norges virksomhetsstrategi 2021–2024