Ny innvandring skaper nye behov

– Nettoinnvandringen til Norge er den laveste på ti år, men mange av de som kommer hit nå har større behov for bistand og kompetansepåfyll, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Kompetanse Norge-direktør Gina Lund

Innvandringen i 2016 var den laveste siden 2006, viser ferske tall fra SSB. Flere kom fra Asia, særlig Syria, mens færre kom fra Europa. Nettoinnvandringen til Norge var 3 700 lavere i 2016 enn året før. Nedgangen skyldes i stor grad at svensker, polakker og litauere flytter hjem igjen. Asiatiske statsborgeres andel av nettoinnvandringen var på 64 prosent i 2016, 45 prosentpoeng mer enn året før, samtidig sank europeernes andel til 14 prosent.

Dyrt ikke å inkludere

SSB-tallene gir oversikt over hvem som regnes som bosatt i Norge. Personer som kommer fra land utenfor Norden blir regnet som bosatt i Norge når de tar opphold eller har tenkt å bli her i minst seks måneder, selv om oppholdet her er midlertidig.

– Dette er altså folk som skal bli her en god stund. Da er det både dårlig samfunnsøkonomi og ødeleggende for hver enkelt ikke å sørge for at de blir best mulig rustet til å møte det norske samfunnet, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Nye og større behov

Innvandring fra Syria, Afghanistan, Eritrea og Somalia skaper andre og større behov enn når innvandrerne kommer fra Sverige, Polen og Litauen.

– Språkene som mange av innvandrerne som nå kommer snakker, står lengre fra det norske språket, både skriftlig og muntlig. Dermed øker behovet for språkopplæring, påpeker Gina Lund.

Trenger påfyll

Behovet for veiledning er stort. I tillegg til språkopplæringen trenger mange hjelp til videre utdanning og kvalifisering og veiledning inn i det norske arbeidslivet. De fylkeskommunale karrieresentrene rundt i landet har stor pågang.

– Alle som kommer hit har jo sin egen historie. Noen har jo god utdannelse, men svært mange trenger kompetansepåfyll for å ha en mulighet i det norske arbeidslivet. En større andel av dem som kommer mangler grunnleggende skolegang, sier Lund.