Norskprøven ved opptak til høyere utdanning

Hvis du tar norskprøven i mai/juni, får du prøvebeviset ditt etter at fristen er gått ut for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak. For å dokumentere norskferdighetene dine, må du derfor skrive ned kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden.

Tre studenter går i en hall

Norskprøve fra Vox

Får du resultat B2 på alle de fire delprøvene på norskprøven har du gode nok norskferdigheter til å søke høyere utdanning. Ta vare på kandidatnummeret du får når du melder deg opp til norskprøven, slik at du kan legge det ved søknaden til Samordna opptak. Kandidatnummeret står også i innkallingsbrevet til prøven.

Ulike norskprøver kan gi ulik poengsum

Studier med flere søkere enn antall studieplasser, har poenggrenser for inntak. Bestått norskprøve på nivå B2 i alle delferdigheter omregnes til karakteren 2. Andre prøver i norsk kan omregnes til en bedre karakter og dermed gi høyere poengsum enn norskprøven. Se poengberegning av ulike prøver i norsk.

Enkelte utdanninger krever høyere karakter i norsk enn 2, for eksempel lærerutdanningene og Politihøyskolen. Hvis du lurer på hva som kreves for inntak på studiet du vil søke på, må du ta kontakt med studiestedet.

Se Samordna opptak for utfyllende informasjon om krav ved opptak til høyere utdanning for personer med utenlandsk utdanning.