Norge mangler kvalifisert arbeidskraft

Norge har en vedvarende knapphet på kompetent arbeidskraft, særlig innen helse, bygg og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det viser den nye rapporten fra Kompetansebehovsutvalget.

Sveinung Skule, påtroppende direktør i Kompetanse Norge. Foto: Johny Vågenes

– Konsekvensene av slike kompetansemangler kan bli både dårligere helsetjenester og mangel på innovasjon og omstilling. Dette understreker hvor viktig der er å jobbe fram gode tiltak for å sikre at folk har kompetansen Norge til enhver tid trenger. Her skal Kompetanse Norge fortsette å være en pådriver, sier Sveinung Skule, påtroppende direktør i Kompetanse Norge.

Kravet til digitale ferdigheter øker

Utvalget peker blant annet på at digitalisering og automatisering fører til at kravene til både grunnleggende og mer spesialiserte digitale kompetanser vil øke enda mer i årene som kommer.

– Mangel på grunnleggende digitale ferdigheter blant enkelte grupper av arbeidstakere kan føre til økt utstøting fra arbeidslivet. Det innebærer at Kompetanse Norges arbeid med å styrke arbeidstakernes ferdigheter blant annet gjennom Kompetansepluss-programmet bør fortsette og styrkes ytterligere, og at den særskilte innsatsen mot å utvikle nye videreutdanningstilbud innenfor ikt bør fortsette i årene framover, sier Skule.

– Universitet og høgskoler har en viktig rolle

En del yrker vil ifølge utvalget automatiseres bort, samtidig som nye oppstår. Det blir viktigere å bygge ut et videreutdanningssystem som kan bidra til denne omstillingen.

– Her har universiteter og høgskoler en viktig rolle i å bidra til å løse slike omstillingsutfordringer. De må både selv ta utfordringen og de bør få rammebetingelser som bidrar til at de tar en større rolle i videreutdanningsmarkedet. Også fagskoler og videregående opplæring bør bygge ut videreutdanningsaktivitetene, sier Skule.

Skule trekker også fram karriereveiledning som et stadig viktigere virkemiddel.

– Kompetanse Norges arbeid med karriereveiledning må styrkes ytterligere, slik at informasjon om mulighetene når fram både til unge som velger utdanning og voksne som må skifte jobb eller ønsker en ny karriere.

Kompetansebehovsutvalget ble nedsatt i 2017 og ledes av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Dette er Kompetansebehovsutvalget tredje rapport.

– Dette er et viktig og godt dokument som gir solid kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med kompetansepolitikken, avslutter Skule.

Se Kunnskapsdepartementets pressemelding

«Fremtidige kompetansebehov III – Læring og kompetanse i alle ledd», kan leses på regjeringens nettsider