Nettkurs om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven

Kompetanse Norge har utviklet et nettkurs for ledere og lærere som gir opplæring etter introduksjonsloven. Kurset er for alle private tilbydere, kommunal voksenopplæring og andre som driver opplæring for voksne.

Kurset tar for seg de viktigste rammene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap: lovverk, læreplaner, avsluttende prøver og metodiske tilnærminger. Informasjonen i nettkurset formidles på en dynamisk måte med bruk av video, bilder og tabeller, caser og oppgaver.

Nettkurset er todelt. Del 1 skal private tilbydere ta før de søker om godkjenning for å gi opplæring etter introduksjonsloven. Del 2 er for alle ledere og lærere som gir opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap. Vi anbefaler alle som gir opplæring etter introduksjonsloven å gjennomføre kurset. Det er obligatorisk for private tilbydere som har fått godkjenning av Kompetanse Norge.

Gå til nettkurs «Vil du bli godkjent tilbyder – veiledning»

Gå til nettkurs «Om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven»