Nå kan du få karriereveiledning rett hjem

På karriereveiledning.no kan du ringe eller chatte med profesjonelle karriereveiledere gratis og helt anonymt.

KARRIEREVEILEDNING RETT HJEM: Statsråd Henrik Asheim og direktør i Kompetanse Norge Sveinung Skule, lanserer en nasjonal, digital karriereveiledningstjeneste. Foto: Bjørnar Verpeide.

En ny landsdekkende tjeneste skal gi alle som trenger det tilgang til offentlig, kvalitetssikret og gratis veiledning uten å møte opp fysisk. På karriereveiledning.no kan alle ringe eller chatte med en profesjonell karriereveileder helt anonymt.

– Digital karriereveiledning senker terskelen og øker mulighetene for at flere oppsøker veiledning og får hjelp. En kan oppsøke veiledningen når det passer.  Ikke alle har et fysisk karrieresenter i nærheten. Denne tjenesten skal supplere tilbudene som finnes fra før og med det gi et fullverdig tilbud til hele landet, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Det er Kompetanse Norge som lanserer tjenesten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Når arbeidslivet endrer seg raskt, må hver og en av oss være i stand til å ta kloke valg om utdanning, kompetanseutvikling og skifte av jobb, flere ganger i løpet av livet. Karriereveiledning blir derfor viktig for stadig flere av oss, sier Skule.

Mange med behov for å endre karrierevei

Permitteringer og oppsigelser som fulgte av koronapandemien, har gjort at flere i dag står i valgsituasjoner når det gjelder jobb og utdanning. Karriereveiledning kan hjelpe mennesker som trenger støtte i disse valgsituasjonene, og kan bidra til at overgangene mellom ulike jobber og kompetansehevende aktiviteter blir lettere.

– Å omstille seg, skifte kurs og tenke nytt har blitt særlig relevant den siste tiden. Korona har ført til at mange nå må se seg om etter andre jobber. Det kan være krevende. Det er derfor tjenester som karriereveiledning.no er så viktig. Det er behov for at folk får hjelp til å endre karrierevei eller få kompetansepåfyll. Derfor har vi fremskyndet lanseringen av nettstedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Gå til karriereveiledning.no