Møt oss i Arendal

Vi arrangerer debatt om framtidens kompetansebehov og om forholdet mellom kompetanse og helse. I tillegg tilbyr vi gratis karriereveiledning.

To debatter

Vi arrangerer to debatter under Arendalsuka.

Kampen for kompetansen – er det bare flaks om Norge lykkes?

13. august kl. 12:30–13:30, Pigene på Torvet

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker oss alle og krever stadig mer og ny kompetanse. Skal vi lykkes med å dekke Norges behov for kompetanse i framtida, må vi tenke helt nytt om hvordan vi skal lære gjennom hele livet.

4. juni leverte ekspertutvalget for livslang læring sin rapport med flere forslag til hvordan vi kan få et bedre system for livslang læring. Vi utfordrer aktører innen akademia, næringsliv og arbeidsliv på deres ansvar og muligheter til å bidra i en av de viktigste oppgavene Norge nå står overfor.

Les mer om arrangementet på vår Facebookside.

Kompetanse er den nye helsa

15. august kl. 13:00–14:00, Pigene på Torvet

Stadig flere unge voksne som står utenfor arbeid og utdanning, mottar helserelaterte ytelser. I tillegg faller mange permanent ut av arbeidslivet og over på uføretrygd ved omstilling. Hvorfor er det slik? Er de for syke til å jobbe eller kan det løses med rett kompetanse? Og hvem har ansvar for at både unge og andre voksne som sliter får en reell mulighet til å skaffe seg kompetansen de trenger?

Les mer om arrangementet på vår Facebookside.

Faglig påfyll og mingling på Christian Radich

I samarbeid med IMDi, Nav, UDI og Nordisk Ministerråd arrangerer vi et faglig arrangmenet på skoleskipet Christian Radich med tittelen «Integrering av nyankomne flykninger – et blikk på Skandinavia».

Les mer om arrangementet på vår Facebookside.

Like etter det faglige arrangementet blir det mingling og kulturelle innslag for alle.

Møt en karriereveileder

Lurer du på hva du skal bli? Hvilken kompetanse har arbeidslivet behov for i framtida? Hvordan få den jobben du ønsker deg? Hva kan du bruke din utdanning og erfaring til?

Veiledere fra karrieresentrene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark er til stede når vi arrangerer karriereveiledning i lokalene til Arendal Voksenopplæring.

Se tid og sted for karrierveiledningen på vår Facebookside

Mer informasjon om alle arrangementene finner du også på Arendalsukas nettsider.