Møt oss i Arendal

Vi arrangerer debatt om framtidens kompetansebehov og om forholdet mellom kompetanse og helse. I tillegg tilbyr vi gratis karriereveiledning.

Snakk med oss

Du kan møte oss på våre to debatter på Pigene på Torvet eller komme og få gratis karrieveiledning i lokalene til Arendal Voksenopplæring.

To debatter

Vi arrangerer to debatter: 

Kampen for kompetansen – er det bare flaks om Norge lykkes?

13. august kl. 12:30–13:30, Pigene på Torvet

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker oss alle og krever stadig mer og ny kompetanse. Skal vi lykkes med å dekke Norges behov for kompetanse i framtida, må vi tenke helt nytt om hvordan vi skal lære gjennom hele livet. Er det tilfeldig om vi lykkes; er innsatsen for kompetanseheving helt avhengig av frivillighet, engasjement og velvilje?

4. juni leverte ekspertutvalget for livslang læring sin rapport med flere forslag til hvordan vi kan få et bedre system for livslang læring. Vi utfordrer aktører innen akademia, næringsliv og arbeidsliv på deres ansvar og muligheter til å bidra i en av de viktigste oppgavene Norge nå står overfor.

Program

Hvilken kompetanse er det arbeidslivet kommer til å trenge framover? Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, innleder om fremtidens kompetansebehov.

Panel:

  • Bjørn Audun Risøy, daglig leder i kunnskapsparken Helgeland
  • Morten Dæhlen, dekan, mat.nat, UiO
  • Julie Lødrup, førstesekretær, LO
  • Mari Sundli Tveit, påtroppende områdedirektør i NHO

Moderator: Terje Svabø

Kompetanse er den nye helsa

15. august kl. 13:00-14:00, Pigene på Torvet

Stadig flere unge voksne som står utenfor arbeid og utdanning, mottar helserelaterte ytelser. I tillegg faller mange permanent ut av arbeidslivet og over på uføretrygd ved omstilling. Er de faktisk syke eller mangler de egentlig bare rett kompetanse? Og hvem har ansvar for at både unge og andre voksne som sliter får en reell mulighet til å skaffe seg kompetansen de trenger?

Program

Innledende samtale mellom David Adampour, kjøpmann i Rema 1000 og Terje Svabø. David Adampour ble i 2018 kåret til årets Osloborger for jobben han gjør med å inkludere folk i arbeidslivet. På butikken i Torggata i Oslo ansetter han kun folk med ulike fysiske og psykiske utfordringer som sliter med å få jobb andre steder.

Panel:

  • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
  • Sigrun Vågeng, direktør, Nav
  • Kristian Heggebø, forsker, Nova/OsloMet
  • Gina Lund, direktør, Kompetanse Norge

Møt en karriereveileder

Lurer du på hva du skal bli? Hvilken kompetanse har arbeidslivet behov for i framtida? Hvordan få den jobben du ønsker deg? Hva kan du bruke din utdanning og erfaring til?

Veiledere fra karrieresentrene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark er til stede når vi arrangerer karriereveiledning i lokalene til Arendal Voksenopplæring,

Tirsdag 13. august 12:00–15:00: Veiledning for unge, med fokus på utdanningsmuligheter og valg av retning.

Onsdag 14. august 12:00–15:00: Veiledning for voksne. Fokus på cv-sjekk og søknad, jobbintervju, veien videre og om å bytte jobb.

Mer informasjon om arrangementene kommer på vår Facebookside og på Arendalsukas nettsider.