Mot en helhetlig kompetansepolitikk

– Flyktningkrisen og oljekrisen har aktualisert behovet for en nasjonal og helhetlig kompetansepolitikk. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet konferansen som startet regjeringens arbeid med en nasjonal kompetansestrategi.

Kunnskapsministert Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen under konferansen

Rundt hundre aktører fra partene i arbeidslivet og relevante myndigheter var samlet 10. november for å gi sine innspill til hva en slik strategi må inneholde.

– Evne til omstilling i arbeidslivet blir stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv og fortsatt økonomisk vekst, må vi sørge for et arbeidsliv med god kompetanse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. For å få til dette, er vi avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet, sa Røe Isaksen.

Tema som gikk igjen i partenes innspill til hva strategien må inneholde var:

  • kvalitet i karriere- og yrkesveiledning
  • godkjenning av utenlandsk utdanning
  • bedre utnytting av flykningenes kompetanse
  • bedre system for realkompetansevurdering

Se video og presentasjoner fra konferansen

Etter innleggene fra partene, var det diskusjoner og gruppearbeid. Vox er sekretariat for utvikling av strategien.

– Vi vil etablere et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten og andre sentrale kompetansepolitiske aktører i dette arbeidet. Denne temakonferansen har vært en viktig arena for innspill. Vi tar med oss innspillene fra partene og fra diskusjonen rundt bordene i det videre arbeidet, sa Gina Lund, direktør i Vox.

Les mer om strategiarbeidet