Møt oss på Lillehammer

Det nærmer seg den internasjonale konferansen om livslang læring på Lillehammer der Kompetanse Norge er medarrangør. Siste frist for påmelding er 5. februar.

Mer enn 330 personer fra 36 land møtes for å snakke sammen om fremtiden for livslang læring. Kompetanse Norge er, sammen med flere andre aktører, medarrangør av konferansen. Vi bidrar med to temaer som du ikke bør gå glipp av!

Det ideelle systemet for livslang læring

Rett etter at statsminister Erna Solberg har snakket om viktigheten av å lære hele livet og presentert regjeringens kompetansereform, har Kompetanse Norge sin første sesjon. Der tar vi ikke for oss faktisk politikk eller allerede eksisterende løsninger, men tillater oss selv å se på utopiske opplæringssystem for læring fra vugge til grav. Sesjonen, som heter «Reimagening Lifelong Learning for Lifelong Employability», består av et internasjonalt panel:

  • Carolyn Medel-Anonuevo fra UNESCO Regional Office for Southern Africa
  • Teemu Leinonen fra Aalto Universitet
  • Kimberly Lein-Mathiesen fra Microsoft Norway
  • Dennis Hayes fra University of Derby
  • June Mariann Breivik, Kulturtanken

Panelet og den påfølgende debatten blir ledet av Joel Cohen fra det anerkjente britiske debattselskapet Academy of Ideas.

Panelet har erfaring fra utdanningspolitikk, utdanningsforskning og næringslivet, men når de deler sine ideer om livslang læring er oppgaven å glemme at det noen gang har eksistert et utdanningssystem. Denne gangen skal de fra hvert sitt perspektiv legge frem hvordan de tenker seg den ideelle opplæringen i dagens moderne samfunn.

Sesjonen er todelt: Del 1 foregår i plenum før lunsj og består av at paneldeltakerne hver for seg holder en innledning om tenkte scenarier. Del 2 foregår i en parallellsesjon rett etter lunsj. I denne delen blir det en forrykende debatt mellom paneldebattantene ledet av den erfarne debattlederen Joel Cohen.

Kanskje dette tankeeksperimentet kan hjelpe oss til å finne gode løsninger vi ikke hadde tenkt på?

Hvordan påvirker megatrender oss

Kompetanse Norges andre bidrag på konferansen er ikke et tankeeksperiment, men en høyst relevant diskusjon om hvordan megatrender påvirker arbeidslivet. I denne parallellsesjonen vil Marianne Levinsen, futurist og forskningsleder ved Center for Fremtidsforskning i København, først gi oss en innføring i hva begrepet «megatrender» betyr. Deretter vil hun lede diskusjonene med disse spennende innlederne:

  • Simen Markussen, leder for det regjeringsutnevnte EVU-utvalget og seniorforsker ved Frisch-senteret
  • Srinivas B Reddy, Head of Employment Policy Department, International Labour Organization - ILO Geneve
  • Kjetil Tvedt, bransjesjef for kompetanse i Norsk Industri
  • Liv Sannes, avdelingsnestleder i Samfunnspolitisk avdeling i LO

Også i denne sesjonen har paneldebattantene bred erfaring på kompetansefeltet som representanter for arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden; foruten Simen Markussen som leder regjeringens ekspertgruppe som i vår skal publisere kunnskapsgrunnlag for kompetansereformen Lære hele livet. Det blir svært interessant å høre hva disse fire mener at megatrendene vil bety for arbeidslivet.

Møt oss på stand

I tillegg til sesjoner vil Kompetanse Norge være tilstede på konferansen med stand. Kom gjerne innom for en prat om kompetansepolitikk, eller for å ta en selfie foran fotoveggen vår.

Det er Høgskolen i Innlandet som er arrangør i samarbeid med ICDE og partnerne UNESCO, Commonwealth of Learning, NHO, Unio, Nav, Diku, Kompetanse Norge, Fleksibel Utdanning Norge, NOOA, Studiesenteret og vertsfylket Oppland fylkeskommune.

Fullstendig program og påmelding.