– Læring må tilpasses folks liv

Omstillingstrykket øker, men deltakelsen i formell videreutdanning faller og er den laveste på ti år. Vi må legge mye bedre til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling slik at man kan lære hele livet.

Statssekretær Atle Simonsen, KD

– Vi må lage fleksible løsninger som både treffer bedriftenes og folks behov. Tilbudene bør utformes slik at de kan kombineres med et vanlig liv, familie og tilnærmet full jobb, sier statssekretær Atle Simonsen i Kunnskapsdepartementet.

Tilpasset voksne

Denne uken samlet Kompetanse Norge 350 ledere i kommunal voksenopplæring til lederkonferanse. Her snakket Simonsen om arbeidet som er i gang med å utforme en kompetansereform. Det skal gi et mer komplett og fleksibelt system som legger til rette for å lære hele livet. Med videreutdanning skal folk øke sine muligheter i arbeidslivet.

– Flere av oss må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdannelse og opplæring, sier statssekretæren.

– Vi må bygge kompetansen på ulike måter – alt fra i voksenopplæringen, utdanning ved fagskoler, høyskoler eller universitet til kompetanseheving på arbeidsplassen, sier han.

Viktig å trene kompetansemusklene

Lærevilkårsmonitoren Livslang læring 2008–2017 viser at andelen som deltar i formell videreutdanning er den laveste på ti år. Det er totalt 217 000 voksne som har deltatt i formell videreutdanning det siste året. Det utgjør åtte prosent av befolkningen i 2017, mot en deltakelse på elleve prosent i 2008. Utviklingen er spesielt negativ for de over 50 år.

Gina Lund, Kompetanse Norge– Vi som er i jobb, må omstille oss. Vi har ikke tid til å vente på nye kull med ny kompetanse fra lærestedene, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

– Alle arbeidstakere vil trenge påfyll av kunnskap underveis i karrieren. Men problemene med manglende kompetanse er aller størst for deler av innvandrerbefolkningen. Derfor er kompetansebygging også viktig for integreringen, sier Lund.