Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap er under revidering

Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal revideres og arbeidet er godt i gang. Læreplanene skal ut på offentlig høring i november 2020 og tre i kraft 1. august 2021.

Ansiktene til to kvinner som ser til høyre

Revideringen må ta hensyn til endringer som kan komme i ny integreringslov som er planlagt å tre i kraft 1. januar 2021.

Organisere læreplangrupper

Vi arbeider med å sette sammen læreplangruppene. Medlemmene vil rekrutteres fra ulike voksenopplæringssentre og fra universitets- og høyskolesektoren. Læreplangruppene skal representere ulik kompetanse og erfaring fra feltet. I tillegg vil vi sikre en geografisk spredning som inkluderer både små og store kommuner.

Læreplangruppene blir nedsatt i januar 2020 og skal jobbe fram sine forslag til læreplaner fra februar til september 2020.

Mulighet for innspill underveis

Det vil bli arrangert ulike samlinger og innspillseminarer underveis, med representanter fra voksenopplæringen, fagpersoner fra universitets- og høyskolesektoren og andre samarbeidspartnere.

Vi vil fortløpende informere om arbeidet og prosessen i ulike kanaler.