Kvalitetsstandarder for norskopplæringen

Vi har utviklet kvalitetsstandarder for norskopplæringen som kan brukes til bestilling av kurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven.

Kvinne som er i et undervisningsrom
Foto: Terje Heiestad / Kompetanse Norge

Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring gitt eller bestilt av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Standardene gjør det også mulig å samordne opplæringstiltak mellom ulike bestillere og tilbydere.

Eksempel på bestillere:

  • Nav – som bestillere av norskopplæringskurs
  • Arbeidsgivere – gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss
  • Kommuner og fylkeskommuner – gjennom lokale, regionale eller statlige midler

Kvalitetsstandardene omfatter to elementer:

  • Mål og nivåer i norsk
  • Undervisernes kompetanse

Les mer om anbefalingene på temasiden Kvalitetsstandarder i norskopplæring