Vil brukerrette og profesjonalisere karriereveiledningen

Kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHOs morgenkaffe
Foto: Marianne Almbakk

På NHOs morgenkaffe om karriereveiledning denne uken sa Torbjørn Røe Isaksen at han ønsker et helhetlig system for livslang karriereveiledning som møter brukernes behov og skisserte et system bestående av tre deler: Informasjons- og selvhjelpsressurser på nett, e-veiledningstjeneste og offentlige karrieresentre i regionene:

– På karrieresentrene møter brukerne profesjonelle veiledere ansikt til ansikt. En samling av kompetanse og ressurser i regionene vil sørge for at vi får sterke fagmiljøer ved karrieresentrene, sa han.

Isaksen løftet også frem profesjonalisering og styrking av kvaliteten i veiledningen som avgjørende:

– Jeg ønsker at karriereveiledning på sikt skal bli en egen profesjon med kompetansekrav og kvalitetsstandarder. Vi har allerede påbegynt det arbeidet ved å gi Kompetanse Norge i oppgave å utvikle et kvalitetsrammeverk i samarbeid med andre aktuelle aktører, sa han.

Anders Fremming Anderssen, Kompetanse Norge. Foto: Marianne Almbakk. Internasjonal forskning om karriereveiledning viser at både enkeltindividet og samfunnet får størst utbytte av karriereveiledningstjenester når de tilbys i mange ulike format, og gjennom hele livet. Dette poenget ble løftet frem av Anders Fremming Anderssen, som i sitt innlegg på NHO-frokosten delte noen av Kompetanse Norges forslag til framtidens karriereveiledningssystem. Ett av forslagene er at de offentlige karrieresentrene styrkes:

– Det er gledelig å høre at Isaksen mener at karrieresentrene bør få en sentral rolle som regionale ressursmiljøer i det helhetlige systemet, sier han.

Kompetanse Norge vil i begynnelsen av april starte samtalene med sentrale aktører på karriereveiledningsfeltet om hvordan kvalitetsrammeverket skal utformes.