Rustes for veiledning av flyktninger

Hva er virkeligheten til mennesker i mottak og hvordan møter vi dem? Tolking, tverrkulturell innsikt, systemforståelse og traumer sto på programmet da karriereveiledere fra integrerings- og asylmottak møttes for kompetanseheving.

Samarbeidspartnere Anne Holm-Nordhagen (Høgskolen i Sørøst-Norge), Steinar Danielsen (Arbeids- og velferdsdirektoratet) og Tonje Gravås (Kompetanse Norge) Foto: Marianne Wennesland.

Karriere- og Nav-veiledere tilknyttet integreringsmottakene og Drammen asylmottak møttes nylig til kompetanseheving om veiledning i mottak, i regi av Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Samlingen, den første av to, arrangeres for å gi veilederne mer innsikt i livssituasjonen asylsøkere er i og utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til denne veiledningssituasjonen.

– Vi ønsker å bidra med innsikt og verktøy som de kan ha nytte av i sitt arbeid. Mye av karriereveiledningen er lik, men menneskene de møter er i en annen livssituasjon, kjenner ikke det norske systemet og snakker et annet språk. Med kunnskap om disse temaene, så kan man tilrettelegge karriereveiledningen bedre, sier Tonje Foosnæs Gravås, Kompetanse Norge.

Bilde av de 35 nav- og karriereveilederne

Kompetanseheving fra nord til sør: De 35 nav- og karriereveilederne fra Bodø, Steinkjer, Oslo, Drammen, Larvik og Kristiansand samlet seg på Gardermoen for å lære mer om karriereveiledning i mottak.

Mens representanter fra mottak og statlige instanser gikk på talerstolen for gi deltakerne bedre innsikt i hvordan veien fra ankomst til bosetting er for en asylsøker, ble konkrete løsninger som veiledning med tolk, tverrkulturell innsikt, systemforståelse og traumer adressert av eksperter fra Høyskolen i Oslo og Akershus, Nav Integrering Oslo, og Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Laila Lund, veileder ved Karriere Kristiansand, mener det er nyttig å møte kollegaer som jobber med det samme andre steder, og at det er behov for kompetansebygging:

– Det er ulikt hvor mye formell kompetanse og erfaring vi har med karriereveiledning av minoritetsspråklige i en så tidlig fase av en integreringsprosess og i mottakssituasjon, og temaene er områder man aldri blir ferdig utlært på. Jeg var ekstra interessert i temaet om posttraumatisk stress. Vi må være oppmerksomme på hvor stor plass dette tar i arbeids- og utdanningssituasjonen til den enkelte, sier hun.

Elsa Steinsvik, leder ved Karrieresenteret i Bodø, tilhører troppen som har reist lengst for å få med seg konferansen:

– Vi har jobbet mye med ulike nasjonaliteter, men det er fantastisk å få en kompetanseheving. Innsikten tar vi også med oss inn i veiledningen av andre, for disse temaene berører også mennesker utenfor mottakene, sier hun.

Konferansen er en del av Kompetanse Norges arbeid med å sette i gang karriereveiledning på integreringsmottak og på ordinære mottak, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den etterfølges av en ny konferanse i mars.

 

Vil du vite mer om traumer? Les artikkelen Tett på traumer fra foredraget til Gudrun Nordmo, Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.