Kompetanse Norge

Vox skifter navn til Kompetanse Norge 1. januar 2017. Det nye navnet peker tydeligere på vårt nasjonale oppdrag: Å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

– Norge står i omstilling. Omstillingen skal møtes med ytterligere satsing på kompetanse. Kompetanse Norge har en sentral rolle i den nasjonale kompetansesatsingen og det nye navnet vårt tydeliggjør dette, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. Lykkes Norge med kompetansepolitikken, lykkes vi også med et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et konkurransedyktig næringsliv og grunnlag for fortsatt velferd.

– For å lykkes er vi avhengig av at kompetansepolitikken oppleves som et felles ansvar som deles og bæres av staten, regionale og kommunale aktører partene i arbeidslivet, alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner, frivilligheten og andre relevante aktører, sier Lund.

Høy deltakelse i arbeidsmarkedet, lav arbeidsledighet og gode ferdigheter i befolkningen generelt gir Norge et godt utgangspunkt for å opprettholde velferd og konkurranseevne. OECD har likevel påpekt at vi har mye å vinne på å utvikle riktig kompetanse, og å bruke den kompetansen vi har bedre.

– Kompetanse Norges visjon er å inkludere flest mulig i arbeidslivet - og få dem til å bli der lengst mulig, avslutter Lund.