Klart for verdens nordligste karrieresenter

Nå åpner Karrieresenter Finnmark, i Vadsø og i Alta. Hittil har tilbudet om karriereveiledning i fylket vært knyttet til Nav eller skole. Et gratis tilbud som er åpent også for folk som er i jobb er noe helt nytt i Finnmark.

Gina Lund møtte medarbeiderne i Karriere Finnmark i Vadsø
I Vadsø: Vox-direktør Gina Lund (t.h.), Prosjektleder Susanne Lupton, karriereveileder Joána Ranttila, karriereveileder Eirin E. Tapio og seksjonsleder Cathinca F. Hatlem i Vox.

– Dette er en veldig god nyhet for finnmarkingene. Behovet for karriereveiledning er stort, sier direktør Gina Lund i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. I forrige uke besøkte hun karriere Finnmark og Finnmark Fylkeskommune. Karriere Finnmark er et partnerskap mellom NAV Finnmark og fylkeskommunen.

Fire av ti finnmarkinger gjennomfører ikke videregående i løpet av fem år. Mange av den står i fare for å falle ut av arbeidslivet under omstillinger. Det var 1 333 helt ledige jobbsøkere fylket i august, viser tall fra Nav. I tillegg kommer de som ikke har registrert seg hos Nav Finnmark.

Dekker hele fylket

Karrieresenteret i Finnmark er inndelt i to avdelinger, ett i Vadsø og ett i Alta.Bilde av Gina Lund fra Vox mellom Trine Nordeide og Alf Roger Storhaug fra karrieresenteret i Alta

– Dette gjør at vi skal jobbe veldig tett og at vi kan tilby det samme over hele fylket, sier karriereveileder Trine Nordeide. Sammen kollega Alf Roger Storhaug skal de bemanne avdelingen i Alta (bildet t.h.)

Eirin E. Tapio og Joána Ranttila skal være karriereveiledere i Vadsø. Alle fire har jobbet fulltid siden i sommer og forberedt oppstarten og de første brukerne 10. oktober. Det er nok å ta fatt i ved siden av å tilby karriereveiledning til voksne finnmarkinger.

Et ressurssenter

– Vi har ubeskjedent tatt mål av oss også bli et ressurssenter for både rådgivningstjenesten i skolen og for Nav i fylket. Vi skal også samhandle både med Forsvaret og fengselet i Vadsø, som er Finnmarks eneste. Det mangler ikke på oppgaver, sier Eirin E. Tapio.

De to avdelingene ta ansvar for i hjelpe folk i hver sin del av fylket. Alta-kontoret dekker fra den vestlige delen fram til Porsanger, mens kontoret i Vadsø skal dekke østdelen av fylket.

– Tilsammen skal vi jo dekke et geografisk område på størrelse med hele Danmark. Det gir utfordringer. Vi skal få til en nettbasert veiledertjeneste også, sier Joána Ranttila.

Tilbud også på samisk

– Det blir også viktig for oss å ha et tilbud til det samiske miljøet. Både nettsiden vår med timebestilling og Facebook-siden vil komme både på samisk og norsk, forteller prosjektleder Susanne Lupton i karriere Finnmark. Hun har holdt i trådene under planleggingen av karrieresenterne i de siste to årene.

Det er viktig at det samiske perspektivet og den samiskspråklige befolkningens behov blir dekket når nå tilbudet til voksne i Finnmark blir styrket med egne karriereveiledere.

100 på åpningsseminar

30. august var det åpningsseminar for Karriere Finnmark, med over 100 påmeldte skoleledere, karriereveiledere, rådgivere og lærere i ungdomsskolen og videregående skoler, og folk fra PPT, oppfølgingstjenesten, Nav, attføringsbedrifter og opplæringskontor. Temaet for konferansen var karriereveiledning i et livslangt løp, hvordan karriereveiledning kan være en styrke for individet og samfunnet i omstilling, men også i utvikling.

Utfordringene i Finnmark er flere. Tidligere har mange valgt bort lange utdanninger for å jobbe i primærnæringene. Dette er i ferd med å snu.

- Det er ikke lenger arbeidsplasser i primærnæringen til alle. Krav om kompetanse og høyere utdanning. Knytte dette til karrieresenteret. Lavt utdannet fylke. Mange er på søk etter utdanning og jobb som krever høy kompetanse. Faren for å falle utenfor øker, forteller Alf Roger Storhaug.

Veiledning til alle

De offentlige karrieresenterne tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

– Veiledningen handler om å finne riktige hylle i arbeidslivet, uansett om du er nyankommet innvandrer, overtallig postbud, arbeidsledig ingeniør eller toppleder, sier seksjonsleder Cathinca F. Hatlem i Vox.

Omstilling er normalen

Med karrieresenteret i Vadsø og Alta på plass er Norge er i ferd med å få på plass et helhetlig system for offentlig, gratis karriereveiledning. Norsk arbeidsliv og arbeidstakere står overfor utfordringer som oljeprisfall, automatisering og flyktningetilstrømming. Mange vil måtte skifte jobb, eller ta en ny utdanning. Karrieresentrene i fylkene kan spille en nøkkelrolle i å bistå folk til å ta gode valg knyttet til jobb og utdanning.