Kick-off seminar for nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap innføres 1. august 2021. Kompetanse Norge jobber nå med ressurser og støttemateriell i det vi kaller kompetansepakker. Disse vil ligge tilgjengelig på nett i starten av august. Men, hva kan ledere av opplæringsstedene egentlig regne med å kunne bruke på planleggingsdagene i august mer konkret?

Kompetanse Norge lager et forhåndsinnspilt kick-off seminar som opplæringsstedene kan bruke i august. Seminaret vil være en 90 minutters lang film som kan vises når det passer opplæringsstedene og det vil ligge tilgjengelig på nettsidene til Kompetanse Norge i god tid før skolestart.

Formålet med seminaret er å bidra til at alle opplæringssteder får en slags felles oppstart på innføringen av nye læreplaner og gi inspirasjon til videre arbeid med kompetansepakker og innføring av læreplanene.

Seminaret blir ledet av Helene Uri og programmet blir som følger:

  • Innledning v/Helene Uri
  • Presentasjon om rammene for læreplanen v/Kunnskapsdepartementet (cirka 15 minutter)
  • Om de nye læreplanene – hva er nytt? v/Kompetanse Norge (cirka 30 minutter)
  • Panelsamtale med ulike fagpersoner og representanter fra sektoren (cirka 30 minutter)

Som et tillegg til filmen med kick-off seminaret på 90 minutter, vil det være tilgjengelig to ferdiginnspilte faglige foredrag på cirka 40 minutter. Disse kan også vises på planleggingsdagene dersom det er ønskelig, eller de kan brukes i andre sammenhenger i utviklingsarbeidet på opplæringsstedene. Det ene foredraget vil være fra Marianne Eek fra Høyskolen på Innlandet om flerspråklighet i opplæringen og innholdet i det andre foredraget blir avklart i løpet av kort tid.