Kartlegging og e-læring i forberedende voksenopplæring

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Illustasjon fra e-læringen
Skjermdump fra en av e-læringsressursene som lanseres i høst.

Kartleggingsverktøyet benyttes når deltakere skal innplasseres på riktig nivå. E-læringen er en fagressurs som benyttes av deltakere og lærere i undervisningen.

For voksenopplæringssentre over hele landet

E-læringen i lesing vil kunne brukes av voksenopplæringssentre i hele landet, både av lærere og deltakere i FVO, ordinær grunnskoleopplæring og i norsk- og samfunnskunnskapsopplæring.

E-læring i lesing gir lesetrening i fag i FVO, og er inndelt etter modul og språknivå, slik at deltakere får tilgang til ressurser på riktig nivå og innenfor de fagene de er påmeldt i FVO. E-læring for fagene norsk for språklige minoriteter, naturfag og samfunnsfag gjøres tilgjengelig i august, matematikk og grunnmodulen leveres i løpet av september.

Veileder med praktisk informasjon

Innholdet er basert på kompetansemål i forsøkslæreplaner for FVO, som gjør det relevant og nyttig for den voksne deltakeren. E-læringen kan benyttes som egentreningsressurs for den enkelte i og utenfor skoletiden, både for deltakere som trenger mer utfordring og for de som trenger repetisjon og språkstøtte.

Ressursen kan integreres i undervisningsopplegg i klasserommet. Som en del av leveransen til skolene vil vi lage en veileder med praktisk informasjon om funksjoner og innhold, samt tips til bruk i klasserommet.

E-læringen er plattformuavhengig, og kan brukes både på pc/mac, nettbrett og telefon.

Se introduksjonsfilm til e-læring i lesing

Les mer om forberedende voksenopplæring (FVO)