Karriereveiledning påvirker jobb og utdanning

Blant dem som opplevde en endring i jobb eller utdanning etter karriereveiledning, mener to av tre at endringen hang sammen med veiledningen. Det viser en fersk undersøkelse fra Kompetanse Norge.

To kvinner sitter ved en pult og samtaler.

Tre av fire som har fått karriereveiledning ved et offentlig karrieresenter, er svært fornøyde med veiledningen, ifølge Utbytteundersøkelsen.

Kompetanse Norge har undersøkt hva slags utbytte folk har hatt av å bruke den offentlige, gratis karrieretjenesten i fylkene. Ett år etter veiledningen ble folk spurt om hva slags utbytte de har hatt av tjenesten.

Les Utbytteundersøkelsen (pdf)

Hjelp på veien til relevant jobb

For Gaute Haugen Sandnes (31) fra Sogndal var veiledningen en hjelp på veien mot relevant jobb. I 2017 var han ferdig utdannet master i geologi, men det relevante jobbtilbudet lot vente på seg. Han tok kontakt med det offentlige karrieresenteret i Tromsø der han studerte. Der traff han en veileder som hjalp ham til å se nye muligheter.

– Jeg fikk mye hjelp til å systematisere min gang gjennom skoleverket og utdanning, og jeg fikk et blikk utenfra på meg selv. Veilederen hjalp meg å se sammenhengen i valg jeg har gjort, og fellesnevneren er friluftsliv, sier Haugen Sandnes.

Midt i veiledningsperioden fikk han tilbud om en relevant jobb. Han jobber nå hos Cautus Geo, et firma som jobber med monitorering og installering av sensorer i blant annet rasutsatte områder.

– Det er en fin kombinasjon av feltarbeid og kontorjobb, så her får jeg utløp for friluftsinteressen, sier Haugen Sandnes.

Han anbefaler folk å oppsøke karriereveiledning.

– Veilederen var veldig imøtekommende, og timene ble tilpasset mine ønsker. Da jeg ble innkalt til et jobbintervju, fokuserte vi for eksempel på intervjuteknikk, forteller Haugen Sandnes.

Jobbskifter og utdanningsvalg

For mange som svarte på Utbytteundersøkelsen, har karriereveiledningen hatt en direkte påvirkning på jobb- eller utdanningssituasjon. Blant dem som opplevde en endring i jobbsituasjon i året etter veiledningen, svarte halvparten at det hadde sammenheng med veiledningen de hadde fått.

Blant dem som opplevde en endring i utdanningssituasjon, svarte hele 70 prosent at endringen hadde sammenheng med karriereveiledningen.

– Dette er tall som er verdt å merke seg, særlig fordi mange hadde bare én time med veiledning. Selv en liten dose god karriereveiledning kan ha stor betydning for den enkelte og for arbeidsmarkedet i stort, sier Anders F. Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge.

Gir motivasjon

Hele tre av fire svarer at de er enten svært fornøyde eller ganske fornøyde med karriereveiledningen de mottok, og mange hadde utbytte av veiledningen.

– Dette viser at karrieresentrene gir et godt tilbud. Undersøkelsen viser imidlertid også at det er ting som kan forbedres. Det tar vi med oss i arbeidet for videre kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenesten, sier Anders F. Anderssen.

Karriereveiledning er for alle

Fra nyttår finnes det offentlig, gratis karrieresentre i alle fylker. Tjenesten er åpen for alle over 19 år. Mange av de som svarte på utbytteundersøkelsen var over 30 år, og mange var i arbeid.

– Karriereveiledning blir stadig viktigere, fordi det skjer store og raske endringer i arbeids- og samfunnsliv. Mange av oss vil ha behov for karriereveiledning en eller flere ganger i løpet av livet, sier Anders. F. Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge.

I 2020 lanseres også digital karriereveiledning for hele landet. Tilbudet består av en nettside med informasjon og e-veiledning der man kan chatte med profesjonelle karriereveiledere.

– Denne modellen, med både fysiske sentre og et digitalt tilbud, sikrer at folk med ulike veiledningsbehov kan finne en tjeneste de har utbytte av. Det gagner både den enkelte og lokalt og regionalt arbeidsliv, sier Anders F. Anderssen.