Kampen for kompetansen

– Utvikling av egen kompetanse må være mulig for alle, uavhengig om man står i jobb eller trenger å kvalifisere seg til arbeid. Det sa direktør Gina Lund på Kompetansefrokost om framtidas kompetansebehov.

Panelet bestod av Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO, Rune Foshaug i NHO og Jan Christian Vestre, adm.dir i Vestre AS.
Panelet: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO, Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Vestre AS, Rune Foshaug, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon i NHO og Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

– Kompetansepolitikken må favne hele befolkningen – dem med svake grunnleggende ferdigheter, dem som ikke kan norsk, dem som trenger etter- og videreutdanning, karriereveiledning eller realkompetansevurdering, understreket hun.

Tema for årets siste Kompetansefrokost var kampen for kompetansen og hvordan vi skal sikre at Norge har den kompetansen vi trenger.

– Vi ser at det er viktigere med formell kompetanse i dag enn tidligere. Det er ikke uten grunn at dette i økende grad kan minne om kampen for tilværelsen.

Lund viste til at vi har den laveste andelen i jobb på mer enn 20 år, og manglende kompetanse bidrar til utstøting og for svak inkludering og integrering. Og er du sysselsatt, er det de med lavest utdanning som deltar minst i kompetanseutvikling. I tillegg: Står du først utenfor arbeidslivet mister du en viktig arena for utvikling av kompetanse. Det kan etter hvert forsterke avstanden til arbeidslivet og utenforskapet.

Kampen om kompetansen

Samtidig er dette kampen om kompetansen. Helene Ytteborg i sekretariatet til Kompetansebehovsutvalget (KBU) la i sin presentasjon vekt på at kompetansenivået i Norge generelt sett er bra, men kan bli bedre. Vi har et høyt utdanningsnivå, men for mange har bare grunnskole. Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker, spesielt innen helse- og sosialtjenester. Det er også store regionale forskjeller når det gjelder kompetansebehov.

Se hele presentasjonen (pdf)

Fleksible utdanningstilbud og bransjeprogram

Panelet bestod av Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO, Rune Foshaug, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon i NHO og Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Vestre AS.

Kunnskapsministeren pekte på at diskusjonen om livslang læring ikke er ny, men at bakteppet er et annet nå.

– Behovet for kompetansepåfyll og endring av arbeidsoppgaver i løpet av arbeidslivet kommer til å bli mye større. Jeg ser dette som en diskusjon om hvordan vi kan sikre både den økonomiske og den sosiale bærekraften framover.

Han viste til den varslede Kompetansereformen der de setter i gang tiltak allerede nå med blant annet utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse og bransjeprogram for utsatte bransjer.

– Det går for treigt

Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Vestre AS og tidigere Ap-politiker, mente på sin side at det går for treigt:

– Jeg er alvorlig bekymra for at det går altfor sakte framover nå. Hovedutfordringen vår er at vi fortsatt lever i en verden der vi har laget oss et utdanningssystem basert på tanken om at når du er ferdig studert så er du ferdig utlært og har fått med deg alt du trenger for å lykkes i arbeidslivet. Inntill vi klarer å lage et integrert utdanningssystem som tar høyde for at man aldri blir ferdig utlært, og gjør det til en rett og en plikt med kompetansepåfyll underveis, er jeg redd vi sitter her og snakker om det samme om ti år også.

Se opptak av hele debatten på vår Facebook-side