Ingen Statsborgerprøver eller samfunnskunnskapsprøver gjennomføres

I samråd med Kunnskapsdepartementet har Kompetanse Norge besluttet at det ikke skal gjennomføres prøver mens det er iverksatt nasjonale tiltak for å hindre smittespredning ved landets skoler og opplæringsinstitusjoner og på reiser til og fra disse.

Mann sitter foran PC med en person ved siden av seg

(Nyheten kan være utdatert på grunn av endringer i Korona-situasjonen, følg med her for å bli oppdatert)

Helsedirektoratet har som kjent etter smittevernloven vedtatt stenging av alle skoler og opplæringsinstitusjoner fra 13. mars til 13. april. Beslutningen om at det ikke skal gjennomføres prøver vil derfor gjelde i dette tidsrommet, det vil si fram til 13. april.

Beslutningen innebærer at prøvestedene ikke skal gjennomføre samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven i denne perioden.

Situasjonen vurderes daglig, og vi informerer så snart noe endrer seg.

Resultatslipp for vårgjennomføring av norskprøven

Resultatslipp for vårgjennomføringen av norskprøven vil gå som planlagt, og resultatene vil gjøres tilgjengelig for kandidatene 31. mars.

Planlegging av norskprøven i sommer (18.–29. mai)

Det prøveadministrative systemet (PAD) vil være åpen for planlegging av sommergjennomføringen av norskprøven som normalt. Det er for tidlig å si om de nasjonale tiltakene vil påvirke den kommende gjennomføringen av norskprøven. Dette vil vi komme tilbake til.

Dette er en krevende situasjon, og ingen vet hvor lenge dette vil vare. Vi i Kompetanse Norge skal jobbe for å legge til rette, slik at skadevirkningene blir så små som mulig både for prøvestedene og kandidatene.

 

Alle prøvestedene har fått denne informasjonen sendt per e-post, og oppdatert informasjon legges også ut på temasidene for prøvene, for prøvesteder og kandidater