I overkant av 40 000 norskprøver gjennomført i vår

Under årets andre prøvegjennomføring av Norskprøven i mai og juni ble det til sammen gjennomført i overkant av 40 000 prøver.

Elever som får norskopplæring i et klasserom.
Illustrasjonsfoto.

Norskprøven består av fire delprøver: delprøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon. Det ble avlagt rundt 12 000 prøver i muntlig kommunikasjon, 9 000 prøver i henholdsvis lese- og lytteforståelse og 10 000 prøver i skriftlig framstilling.

Resultatene for Norskprøven i din kommune finner du i statistikkbanken vår.