Hvordan legge til rette for fleksibel opplæring?

Når ledere skal tilrettelegge for at lærerne skal kunne tilby fleksibel opplæring, er det tre ting som gjelder, ifølge Torunn Gjelsvik fra FuN: strategisk forankring, kommunikasjon og involvering.

Portrett av Torunn Gjelsvik
Torunn Gjelsvik

Se intervju.

Gjelsvik var en av innlederne på Kompetanse Norges konferanse om nettbasert og fleksibel opplæring tidligere i høst. Se opptak og få med deg høydepunktene fra konferansen.