Hvor mange realkompetansevurderinger gjennomføres i grunnopplæringen?

Kompetanse Norge samler nasjonale tall om realkompetansevurderinger i statistikkbanken og nå er tall fra grunnskole og videregående opplæring tilgjengelig.

Ung mann kutter stål med elektrisk sag

Tallene er nyttige som grunnlag for å videreutvikle opplæringstilbudene. Voksne med praksis fra yrkeslivet kan få en raskere vei til et fagbrev ved at deres realkompetanse blir verdsatt.

Kompetanse Norge har initiert to forskningsoppdrag som skal presentere nasjonal status og utfordringer knyttet til realkompetansevurdering i Norge. NIFU gjennomfører oppdragene som skal være ferdig 1. juni 2018. Nasjonal statistikk og forskningsoppdrag gir grunnlag for å videreutvikle realkompetansevurdering som et viktig virkemiddel for å bidra til å øke voksnes deltakelse i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Stor forskjell mellom fylkene

I 2015/16 ble det registrert 3 085 realkompetansevurderinger på videregående nivå. 77 prosent av vurderingene er gjort innen yrkesfag.

Forskjellen mellom fylkene er stor. Hordaland hadde flest realkompetansevurderingen med 23 prosent av totalen for hele landet, tett fulgt av Oppland (20 prosent) og deretter Nordland (13 prosent).

Ser vi på antallet realkompetansevurderinger per 1 000 innbyggere så kommer Oppland best ut (4,59), mens Oslo har særlig få registrerte realkompetansevurderinger (0,05).

I 2016/17 ble det registrert 200 realkompetansevurderinger på grunnskolenivå. Hordaland hadde registrert 38 prosent av disse, fulgt av Nordland med 28 prosent.

Flere fylker, blant annet Oslo og Rogaland, har ikke registret noen realkompetansevurderinger. Ser vi på antallet realkompetansevurderinger per 1 000 innbyggere, har Nordland flest (0,33), fulgt av Hordaland (0,22).

Se tallene i statistikkbanken:

Realkompetansevurderinger i grunnskolen (statistikkbanken)

Realkompetansevurderinger på videregåender nivå (statistikkbanken)