Hvilke spesielle pedagogiske utfordringer er knyttet til voksnes læring?

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) og Nordplus voksen arrangerer konferansen «Voksenlæreren og innovation», om voksenlærerens særlige betydning for kvalitet i voksenopplæringen i 27. og 28. september i Lund i Sverige. Frist for påmelding 1. september.

Utsnitt av forsiden av invitasjonen

Hensikten med konferansen er å synliggjøre og diskutere de kompetansekrav som, i et stadig mer komplisert samfunn, stilles til voksenlæreren og i felleskap sette perspektiv på og finne ideer til relevante muligheter for kompetanseutvikling for voksenlærere.

I januar gjennomførte NVL en spørreundersøkelse som kan fortelle hva slags kompetanse voksenlærere selv mener de har behov for. Resultatene skal legges fram på konferansen.

Undersøkelsen ønsket å se på hvor arbeidet med voksnes læring foregår, det vil si offentlige og private arbeidsplasser, i formell allmenn og yrkesrettet voksenutdannelse, folkeopplysning og frivillig sektor. Undersøkelsen henvendte seg bredt ut til de som arbeider på feltet, som planleggere, organisatorer, undervisere, konsulenter, veiledere og fasilitatorer.

Nordisk samarbeid

Nordisk ministerråd har gjennom NVL og Nordplus voksen i flere år støttet forskjellige prosjekter for å fremme voksenlærerens kompetanser. Målet med denne konferansen er å fortsette arbeidet, skape et samlet bilde av eksisterende behov for kompetanseutvikling for voksenlærere på ulike læringsarenaer og utvikle innspill til nye policies.

Gratis å delta

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Foreningen Norden i Lund, Nordplus, Lund kommune og Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL. Konferansedeltakelse og måltider er gratis. Deltakerne dekker selv kostnader for innkvartering og reiser. Konferansen er finansiert av Nordisk ministerråd.

Frist for påmelding er 1. september. Du finner mer informasjon og melder deg på hos NVL.