Hør på Læreplanpodden

Lurer du på hva de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap inneholder? Og hvordan vi i Kompetanse Norge har jobbet med innspillene som kom inn i den offentlige høringen? Har det ført til noen endringer, egentlig?

Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring.
Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring.

Nå kan du få et innblikk i dette gjennom tre episoder av den nye Læreplanpodden. Den ledes av Helene Uri og formålet er å gi et innblikk i hvilke endringer som er gjort etter at læreplanen har vært på høring og hva nye læreplaner betyr mer konkret. Læreplanene trer i kraft 1.8.2021, men blir ikke vedtatt og lansert før nærmere sommerferien. Kompetanse Norge ønsker å gi noe informasjon ut til feltet om det vi vet så lagt, og vi lanserer derfor nå tre episoder av Læreplanpodden:

Episode 1: Om den offentlige høringen og forslag til nye læreplaner

Her får du møte Lene Vårum og Ingvild Røed Sletten fra Kompetanse Norge som forteller om hvordan de har jobbet med den offentlige høringen og litt om hva som nå ligger i forslagene som er til vurdering i Kunnskapsdepartementet.

Episode 2: Ressursperspektiv og bruk av flerspråklig kompetanse

Her får du møte Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Eirin Qvam og Laila Eliassen fra St. Marie Læringssenter i Sarpsborg om hvorfor det er så viktig å trekke inn deltakernes ressurser og flerspråklige kompetanse opplæringen. Du får også svar på hvorfor Kompetanse Norge fremhever dette temaet i de nye læreplanene.

Episode 3: Om det utvidede klasserommet

Her møter du igjen Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring. De snakker om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i annen opplæring og aktivitet – og hvordan man kan få til dette.