Helt nødvendig stortingsmelding i en vanskelig tid

– De økonomiske utsiktene for det norske arbeidslivet ser annerledes ut i dag enn for kun kort tid tilbake. I slike tider er det avgjørende å tenke på tiltak for kompetanseutvikling, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Skjermdump fra forsiden av stortingsmelding 14, som viser et stort tre med sjablonger av mennesker i ulike situasjoner og hvor bakgrunnen har et mønster som et kretskort

Mange arbeidstakere står nå i en alvorlig situasjon. Over 400 000 har plutselig alt for mye ledig tid. Den frigjorte kapasiteten bør brukes til å investere i den kompetansen Norge skal leve av etter krisen. Tiltakene i meldingen vil føre til at samfunnets og næringslivets utfordringer og arbeidstakerens behov for kompetansepåfyll kan sees i en sammenheng.

– Krisen øker omstillingsbehovene, og bidrar samtidig til at mange mister adgang til den viktige læringen som foregår i arbeidslivet. I krisetider som denne blir det derfor enda viktigere enn før å sørge for at befolkningens kompetanse ikke blir utdatert. Tiltakene i denne meldingen vil bidra til å styrke arbeidstakernes kompetanse, slik at folk kan beholde jobbene sine og bidra i omstillingen, eller komme raskere tilbake i arbeid, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Partene i arbeidslivet må med

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Direktoratet har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger. Kompetanse Norge har vært arkitekten bak flere av ordningene i Kompetanseprogrammet, som er en viktig del av reformen.

– Partene i arbeidslivet er de viktigste aktørene i dette arbeidet. Uten arbeidslivet med på laget, vil reformen ikke gi resultater, sier Skule.

Prioriterer raske tiltak

Flere av tiltakene i Stortingsmeldingen ble utformet før koronautbruddet. Hensikten med tiltakene er å bidra til den langsiktige omstillingen av arbeidslivet i Norge, men også å bruke denne krisen til å ruste befolkningen bedre for arbeidslivet etter at koronapandemien er over.

– Vi vil prioritere tiltak som kan komme raskt i gang. Planen er at flere av tiltakene fra denne meldingen skal iverksettes i løpet av kort tid, og helst før sommeren. Slik kan folk som er arbeidsledige, eller helt eller delvis permittert, benytte tiden til å oppgradere kompetansen sin, sier Skule.

Lettere å ta utdanning med dagpenger

Regjeringen åpner også for at det blir enklere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger.

Den nye midlertidige ordningen gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent. Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring.

Se stortingsmeldingen «Lære hele livet»